S'està cercant, espereu....

2021-10-04 - València

Vés enrere 2021-10-04

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
04-10-2021
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 13 de setembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de juliol al 15 d'agost de 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2021-000800-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0003 - PRECS I PREGUNTES. Pregunta "in voce" formulada per la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relativa a la incorporació a la memòria de les reclamacions realitzades per altres vies no formals.
Quedar assabentat