S'està cercant, espereu....

2021-10-21 - València

Vés enrere 2021-10-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
21-10-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 21-010-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de setembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Modificar el règim de la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica del mes de novembre i donar compte de la celebració de la sessió del mes de desembre de 2021.
Expediente: O-56194-2021-000006-00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Aprovar la formalització de nous compromisos del Pacte d'Alcaldes i autoritzar el Regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica com a representant de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-08001-2021-000058-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genómics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València (octubre).
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i clausura dels abocadors il·legals en La Punta".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda de l'arbratge, neteja d'escocells i plantació".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Reposició de l'arbratge i reubicació de contenidors".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relativa al "Condicionament i manteniment del Bulevard de l'Av./ Maestro Rodrigo".
Expediente: O-89VOX-2021-000080-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Retirada de la palla de l'arrós".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte de regeneració de les platges del Saler i La Garrofera".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes de reparació de danys per temporal en les platges sud".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'anunci del Pla Integral per a l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla d'Agricultures Urbanes de València".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Tractament contra la plaga del "cotonet" en arbres de la ciutat i pedanies de València".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'ampliació camp de futbol 11 a Torrefiel".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Servici de recollida de residus urbans".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Condicionament primera parcel·la del Parc de la Desembocadura".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Tala del cedrus atlantica en la Plaça de la Reina".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativas al "PACES".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Jornada València Ciutat Neutra".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Qualitat de l'aire".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Colònia felina".
Expediente: O-89POP-2021-000098-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Zones de socialització per a gossos".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Inspeccions veterinàries de Benestar Animal".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativas als "Punts d'abocaments d'estris".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nuclis zoològics municipals".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Contractes de Benestar Animal".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nou contracte de neteja i recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2021-000292-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en el EDAR de Pinedo de setembre a octubre de 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000291-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Retirada de restes vegetals al Parc Natural de l'Albufera després dels episodis de tempestes".
Expediente: O-89CIU-2021-000291-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Brigada d'avisos urgents i emergències meteorològiques per caigudes de branques, arbres i palmeres".
Expediente: O-89CIU-2021-000291-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Anàlisis microbiològiques de mostres d'aigües marines en el laboratori municipal".
Expediente: O-89CIU-2021-000291-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla Nacional de Depuració, Sanejament, Eficiència, Estalvi i Reutilització d'Aigua".
Expediente: O-89CIU-2021-000291-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES