S'està cercant, espereu....

2021-10-25 - València

Vés enrere 2021-10-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
25-10-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de setembre de 2021.
Aprovat
0002 - Proposa aprovar les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat corresponent als mesos de novembre i desembre de 2021.
Expediente: E-00406-2021-000012-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa emetre dictamen favorable al document de Pla Especial de Protecció dels Béns de Rellevància Local del Campus Blasco Ibáñez, a fi de sol·licitar informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2021-000023-00 - Aprovat
0004 - Proposa emetre dictamen favorable al document de modificació del PGOU per a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, a fi de sol·licitar informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2020-000233-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Estellés, sobre expropiació urgent de terrenys pendents en la població de Moncada per a poder portar-se a terme les obres de condicionament i millora de la seguretat viària del Camí del Palmar-Camarena.
Expediente: O-89CIU-2021-000302-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de bancs i zones d'ombra en els voltants de les urgències dels centres hospitalaris.
Expediente: O-89CIU-2021-000302-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Estellés, sobre accions per a executar una zona verda en el barri de Benicalap inclosa en el P.G.O.U.
Expediente: O-89CIU-2021-000302-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre paralització de la fase de sancions de l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, fins que no es desenvolupe un procés informatiu extens d'abast total urbà i metropolità i no s'acaben les principals obres del centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000302-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre la inspecció de la situació dels solars de propietat municipal davant el clos d'un solar de titularitat pública sense coneixement municipal i l'aprofitament provisional d'alguns dels mateixos com a aparcament.
Expediente: O-89CIU-2021-000302-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Mundina, sobre acceptació recomanació Síndic de Greuges per a la realització de campanyes publicitàries en l'EMT València.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Rebutjat
0011 - Sra. Torrado, sobre accessibilitat.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Montáñez, sobre reorganització places d'aparcament del Bulevard de Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89VOX-2021-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Sr. Mundina, sobre campanya d'informació i infraccions.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sra. Llobet i la Sra. Catalá, sobre ampliació terrasses.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Giner Corell, sobre protecció de la façana de l'antic Cinema Metropol.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0016 - Sr. Estellés, sobre obres en la plaça de la Reina i terminis d'execució.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre la redacció del Plec del Concurs de Ponts, Túnels i Passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el conveni amb el Col·legi d'Arquitectes per a la reforma de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre les obres de l'entorn de la Plaça de Bruges i del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de l'Àrea Funcional 17 Orriols-Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament d'àrees funcionals a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament del Pla Especial de Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament de plans especials en les pedanies del sud.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el personal encarregat de redactar les àrees funcionals i plans especials.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre futurs encàrrecs per a redactar àrees funcionals i plans especials.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la reforma de l'avinguda de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la superilla de Calixt III i Palleter.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les superilles de Orriols i Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre la redacció del projecte de reordenació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència per a hotel en l'edifici de l'antic Cinema Metropol i protecció de la façana.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència d'activitat als titulars de la propietat de l'Hotel Sidi Saler per a desenvolupar el nou projecte sol·licitat fa dos anys.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre situació de represa d'obres de l'Hotel Axel al carrer Roteros.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre situació de la tramitació de llicència per a l'hotel i apartaments turístics a l'empresa Lova Tres al Palau de Eixarchs.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències d'hotels.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències d'edificis de nova planta.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències de per a rehabilitar edificis per a habitatges.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre declaracions de ruïna econòmica, tècnica i urbanística.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre partides pressupostàries de la Delegació d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el projecte del carrer Agustín Lara en el barri de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de les noves marquesines tipus Bali.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre actuacions en habitatges municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre situació de l'immoble del carrer Llavador 23.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre situació de la concessió de llicència a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre situació del tendal de la Basílica de la Verge dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la reforma provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre els lavabos de les línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre les parades en les L10-L11-L12.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre les línies de l'EMT i l'institut Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la recuperació dels milions robats en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre el pla de mobilitat metropolità.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre el procés de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades cap a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000293-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques d'obres d'Edificació a data 15 d'octubre del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de sol.licituts admitides, excloses i subsanables en la llista provisional de la convocàtoria d'ajudes al lloguer 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions de lloguers socials del EVHA a proposta de l'Ajuntament en l'any 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0060 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de concessió de sól finalitzats i en tramitació.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0061 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de medicació e intermediació presentades en el tercer trimestre de l'any 2021 en el Servei de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre vivendes de propietat municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0063 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges municipals adjudicats en lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre sól urbà d'ús residencial i dotacional de propietat municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre parc públic d'habitatges en règim de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges incorporats a través del Programa Reviure.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner Corell, sobre sol.licituds de demandes de lloguer presentades en el servei d'habitatges en el tercer trimestre de l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta d'habitatges de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0069 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta d'habitatges en régimen de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta d'habitatges de renda lliure.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0071 - Sr. Giner Corell, sobre reparació de voreres en el barri de L'Olivereta.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0072 - Sr. Mundina, sobre PAI Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0073 - Sr. Mundina, sobre desmuntatge de l'estació de servei de l'Alfons el Magnànim.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0074 - Sr. Mundina, sobre acta inspecció d'Hisenda a l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre oferta serveis EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0076 - Sr. Mundina, sobre convocatòria places d'administratiu.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0077 - Sr. Mundina, sobre reurbanització de l'avinguda Ausiàs March.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0078 - Sr. Mundina, sobre àrea de prioritat residencial Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0079 - Sr. Mundina, sobre bescanviador Tetuan.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
0080 - Sr. Mundina, sobre funcionament de la nova línia C-1 EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0081 - Resposta del Servei de Planejament, a la moció presentada en la sessió de 25 de maig de 2020 pel Sr. Estellés, sobre desenvolupament de la Unitat d'Execució en el barri de Saïdia.
Expediente: O-56192-2021-000011-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.