S'està cercant, espereu....

2021-11-10 - València

Vés enrere 2021-11-10

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
10-11-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 10-11-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 d'octubre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0004 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genómics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València (novembre).
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Casa de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda d'arbratge, neteja d'escocells i plantació".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, relativa a "L'abandó d'arbres i jardins del barri de la Llum".
Expediente: O-89CIU-2021-000320-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda i cures de l'arbratge al carrer Pare D'Òrfens".
Expediente: O-89CIU-2021-000320-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Registre d'embarcacions del llac de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativs a la "Conservació i gestió del Tancat de la Pipa".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Pressupostos Generals de l'Estat 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Contaminació acústica en Ciutat Jardí".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla d'Agricultures Urbanes València".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pont de les Flors".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou contracte per a la gestió i manteniment dels jardins de la ciutat".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas als "Ecoparcs mòbils".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Retard del nou contracte de recollida de residus i neteja de València".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Neteja en Orriols".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als " Nous projectes d'emergència climàtica".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'emergència climàtica. Inversions 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000105-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Contenidors de recollida d'oli usat amb sensors".
Expediente: O-89CIU-2021-000313-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla de mesurament objectiu de resultats dels servicis de neteja urbana".
Expediente: O-89CIU-2021-000313-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la " Recollida de residus sòlids i selectiva durant 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000313-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Tramitació del nou plec per a la contracta de neteja i recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2021-000313-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Convocatòria del Programa PREE. Rehabilitació energètica d'edificis existents".
Expediente: O-89CIU-2021-000317-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Participació dels grups de l'oposició en les polítiques de transició energètica i canvi climàtic de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000317-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estat d'execució de nous jardins i remodelacions per a 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000317-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Full de ruta amb nous jardins i remodelacions".
Expediente: O-89CIU-2021-000317-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo d'octubre a novembre de 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000317-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0032 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre el "Conveni amb la Junta de Desguàs de l'Albufera".
Contestada
0033 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Situació de la contractació de la nova contrata de neteja".
Contestada
0034 - Donar compte "in voce" pel Sr. President sobre la "Situació dels xiprers de la Ciutat de les Arts i les Ciències".
Quedar assabentat