S'està cercant, espereu....

2021-11-10 - València

Vés enrere 2021-11-10

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
10-11-2021
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 10-11-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 d'octubre de 2021.
Aprovat
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OTROS ÓRGANOS
MOCIONS
0002 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Impuls i promoció d'un pla de difusió de l'oferta cultural museística municipal".
Expediente: O-89VOX-2021-000085-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Suport a la Trobada Internacional de Joves Creadors de Joieria Contemporània".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre incompliment de l'acord adoptat al juny de 2016 de col·locació de placa a l'arquitecte Víctor Gosálvez".
Expediente: O-89CIU-2021-000325-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre compliment d'acord Comissió Benestar Social de col·locació placa en l'edifici on va estar l'Ajuntament de Poble Nou de la Mar".
Expediente: O-89CIU-2021-000325-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el curs d'història".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0007 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el projecte expositiu en commemoració del 25 aniversari de la declaració de la Llotja".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0008 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'exposició dedicada a Carlos García Berlanga".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0009 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les adquisicions de la Crida pel Patrimoni de 2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les adquisicions de la Crida per L'Art 2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre eliminació de barreres arquitectòniques per a complir amb la llei de 2013 i la seua entrada en vigor en 2017".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre treballs en el xalet de Aben al Abbar".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre accions, activitats i programes de relacions intergeneracionals".
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la prevalença de les drogues Inhalables Volàtils".
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la prevalença de les Metamfetamines".
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre augment del programa pressupostari 2022 destinat a desratització i desinsectació".
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el servici d'Atenció i Seguiment per a la malaltia Mental ('S.A.S.E.M.').
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre cens de Persones Sense Llar 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000311-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les ajudes a les comissions falleres".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la contractació d'empreses i personal en JCF".
Expediente: O-89CIU-2021-000310-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Implementació del Pla Jove 2019-2023".
Expediente: O-89CIU-2021-000312-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona".
Expediente: O-89CIU-2021-000312-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Conveni de col·laboració entre la regidoria de Joventut i la Universitat de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000312-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Conveni de col·laboració entre la regidoria de Joventut i la Universitat de Politècnica de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000312-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Concerts de tardor en el Espai Jove VLC".
Expediente: O-89CIU-2021-000312-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre consulta de la falla Carabasses-En Gil i situació de la ubicació de la falla en les Obres de Reordenació de la Plaça de Bruges i el seu entorn a més d'unes altres".
Expediente: O-89CIU-2021-000316-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre obres a l'Escola Infantil Diputada Clara Campoamor".
Expediente: O-89CIU-2021-000316-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre obres i altres inversions en edificis de Persones Majors".
Expediente: O-89CIU-2021-000316-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a "Plaga de rates en carrer Gascó Oliag".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a "Assentaments il·legals".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "CEIP Municipal Fernando de los Ríos".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Adequació de l'escorxador del Cabanyal com a arxiu".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a "Modificació de la llei de Mecenatge".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes directes a les falles".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Festival Circuit Bucles de Dansa".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centres Educatius Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Cursos drogodependències".
Expediente: O-89POP-2021-000104-00 - Contestada
0037 - PRECS I PREGUNTES