S'està cercant, espereu....

2021-11-15 - València

Vés enrere 2021-11-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
15-11-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 d'octubre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa aprovar definitivament la modificació del PGOU per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer Pare Antón Martín i avinguda Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar definitivament el Text Refós de la modificació puntual del PGOU de València de la parcel·la dotacional situada als carrers Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis.
Expediente: E-03001-2021-000262-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI "Entrada Sant Pau".
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries "Campanar-Ernest Lluch".
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Giner Grima, sobre sots en el paviment del carrer Martínez Cubells.
Expediente: O-89CIU-2021-000333-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Gner, sobre impuls, desenvolupament i disseny definitiu del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre solucions a les deficiències del carril bici/VMP en la Ronda Sud.
Expediente: O-89CIU-2021-000336-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Mundina, sobre requeriment a la Generalitat Valenciana perquè ingresse l'import dels convenis del transport públic que deu des de 2018.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Mundina, sobre increment dels punts d'aparcament per a bicicletes, motocicletes i patinets elèctrics en els voltants del Mercat de Colón.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Estellés, sobre solucions a implantar en el bloc de cases 'Grup Verge dels Desemparats'.
Expediente: O-89CIU-2021-000336-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0012 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estàn pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb càrrec al pressupost vigent pel servei de coordinació obres en vía pública i manteniment d'infraestructures.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0013 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estàn pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb càrrec al pressupost vigent en el servei d'obres d'infraestructures.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre solar que alberga els enderrocs de l'antigua fàbrica de llet El Prado próxim als campus del politècnic i tarongers.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estàn pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb càrrec al pressupost vigent en el servei de Projectes Urbans.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'urbanització plaça Sainitero Arniches.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre projecte d'urbanització carrer Democràcia.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estàn pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb càrrec al pressupost vigent en el Servei d'habitatge.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació a data 15 de novembre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre situació dels Programes d'Actuació Integrada a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització carrer Pelai.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre procés de reconversió del actual Polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre projecte de disseny per al Polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre la reforma provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre les parades en les L10-L11-L12.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el pla de mobilitat metropolità.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre els nous punts de càrrega elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el motosharing i el lloguer de patinets elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre autobusos elèctrics per a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el conveni de transport públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el pàrquing de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament de Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre les places d'aparcament en l'actualitat a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre problemes d'accessibilitat als autobusos de l'EMT per part de persones amb mobilitat reduïda i persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre les obres de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre el carril bici del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre el Registre de Demandants de Lloguer.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la situació de les àrees funcionals.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el projecte del carrer Agustín Lara en el barri de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre les obres de reordenació de la plaça Bruges.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000321-00 - Contestada
0043 - Sr. Mundina, sobre remodelació/reurbanització entorn Mercat de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0044 - Sr. Mundina, sobre teletreball en l'EMT, *SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0045 - Sr. Mundina, sobre incendi autobús V-30.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0046 - Sr. Mundina, sobre modificació del planejament en el Polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0047 - Sr. Mundina, sobre modificat projecte plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
0048 - Sr. Mundina, sobre sanció Inspecció de Treball Pàrquing Mercat.
Expediente: O-89POP-2021-000107-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0049 - Resposta del Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures a la moció de la sessió de 25-10-2021, sobre accessibilitat.
Expediente: O-56192-2021-000013-00 - Contestada
CONTESTACIÓNS A PRECS.
0050 - Resposta del Delegat de Mobilitat al Prec del Sr. Mundina en la sessió de 27 de setembre de 2021, sobre trasllat de petició a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en relació amb les obres de la línia 10 de Metrovalencia (Doctor Sumsi).
Expediente: O-56192-2021-000012-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0051 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta pel contracte signat el 5 de novembre amb l'empresa que està fent les notificacions d'avís vinculades a l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella Nord, i també qui estava fent les notificacions des del 18 d'octubre fins al moment de la signatura del contracte.
Contestada
0052 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Mundina pregunta si les cartes s'envien a qui té vehicle en l'àmbit afectat o a qualsevol usuari.
Contestada