S'està cercant, espereu....

2021-12-15 - València

Vés enrere 2021-12-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
15-12-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 10 de novembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa aprovar l'Autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-004196-00 - Aprovat
SERVEI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.-
0003 - Donar compte al Ple de l'informe final de la Sindicatura de Comptes relatiu als controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València (exercici 2019) tras les alegacions presentades.
Expediente: E-00801-2019-000193-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "l'increment de la plantilla de la Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2021-000324-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, relativa a "Determinar com data màxima per a la cerca d'un nou acord el dia un de març del pròxim any, o en cas contrari l'inici en aquesta data del procediment de mediació i arbitratge".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Càmeres en l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Abonaments de dispositius especials de la plantilla de la PLV".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Número 106- Malilla".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Carles Salvador".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'IES Número 41-Patraix".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 -
0011 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Sant Angel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 -
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Acords de continuïtat de contractes públics subscrits per l'Ajuntament i el sector públic local".
Expediente: O-89CIU-2021-000353-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius de protecció ciutadana".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Instàncies presentades a l'oposició de bombers".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Instàncies presentades a l'oposició de caporal de bombers".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Vacants benestar social".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Nombre de mestres en els col·legis municipals".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Operatius extraordinaris policia".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Bombers que es jubilaran en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Policies que es jubilaran en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Vacants de Policia".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Vacants de Bombers".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Incorporació agents de mobilitat i interins".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Banda municipal".
Expediente: O-89VOX-2021-000098-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Obligacions reconegudes del Capítol I de personal de l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals inclosos en el Pla de formació municipal 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cursos de formació per empleats municipals en l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació total per a noves incorporaciones previstes en la plantilla orgánica de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cost total assignat per a la plantilla ocupada en el exercici pressupuestari 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'LLocs ocupats i vacants de la plantilla orgánica en els que s'ha acordat la revisió dels complements retributius per al próxim any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de la carrera profesional de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que complixen un nou trienni en l'any 2022 i assignació pressupostària".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Noves incorporacions de alts càrrecs (coordinadors i directors generals) de l'Ajuntament de València en l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primes d'indemnització jubilació anticipada article 61 de l'acord laboral any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places de nova creació plantilla orgánica 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació económica al concepte d'assistència a juís del personal al servei de l'Ajuntament any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants per a accès a concurs de mèrits del personal funcionari de l'Ajuntament de València en la plantilla orgánica de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000127-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-