S'està cercant, espereu....

2021-12-20 - València

Vés enrere 2021-12-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
20-12-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 15 de novembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU de València per a millorar l'accessibilitat universal i/o eficiència energètica en edificis existents.
Expediente: E-03001-2020-000052-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0003 - Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0004 - Sr. Estellés, sobre transparència en el model de motosharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000374-00 - Rebutjat
0005 - Sr. Giner Corell, sobre incloure i promoure la futura construcció d'habitatges municipals en règim de lloguer social en l'espai delimitat pels carrers Riu Tajo, Pare Antón Martín, avinguda Malva-rosa i avinguda dels Tarongers.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Estellés, sobre millores viàries al carrer Màlaga.
Expediente: O-89CIU-2021-000374-00 - Contestada
0007 - Sr. Estellés, sobre la dinamització de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: O-89CIU-2021-000374-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Mundina, sobre desmantellament de l'estació de servei del Parterre i carrer Xàtiva.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES.
0009 - Sr. Mundina, sobre posada en marxa de la Zona d'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0010 - Srs. Giner Grima i Pardo Gabaldón, sobre acords de continuïtat de contractes públics subscrits per l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000360-00 - Contestada
0011 - Sr. Mundina, sobre el concurs internacional per al disseny del Parc de la Desembocadura.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre les obres en la plaça de la Reina i els terminis d'execució.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre peticions de les empreses adjudicatàries en les obres de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre la redacció del plec del concurs de ponts, túnels i passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el conveni amb el Col·legi d'Arquitectes per a la reforma del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés sobre el desenvolupament d'àrees funcionals i altres plans especials de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el personal encarregat de redactar les àrees funcionals i els plans especials.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre futurs encàrrecs per a redactar àrees funcionals i plans especials.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la revisió estructural del PGOU i l'estudi sociodemogràfic del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la reforma de l'avinguda de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre les superilles a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el projecte del carrer Agustín Lara en el barri de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la redacció del projecte de reordenació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre urbanització del carrer Sant Vicent Màrtir en la zona de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència per a hotel en l'edifici de l'antic Cinema Metropol i protecció de la façana.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència d'activitat als titulars de la propietat de l'Hotel Sidi Saler per a desenvolupar el nou projecte sol·licitat fa dos anys.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències d'hotels.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre situació de llicència per a obertura de botiga al carrer Don Joan d'Àustria.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre situació de la concessió de llicència d'obres a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre situació del tendal de la Basílica de la Verge dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre situació de l'Alqueria del Rei després de la seua ensulsiada.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la reforma provisional de la plaça de l'Ajuntament en la seua segona fase.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre modificació del PGOU en l'ampliació de l'Hospital Clínic en Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre situació de la reordenació de l'avinguda d'Ausias March.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la situació de la modificació del PAI de l'avinguda de Federico García Lorca.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre actuacions en edificacions protegides.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0040 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre les obres de l'entorn de la plaça de Bruges i del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre partides pressupostàries de la Delegació d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0042 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0043 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre projectes en l'àmbit de la Marina i del Pla Estratègic del Consorci València 2007.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0044 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre el nou Consorci de la Marina i les repercussions del seu retard a constituir-se.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - A contestar en pròxima sessió
0045 - Sr. Estellés, sobre parcel·les municipals en el camí Profund del Grau i Font Sant Lluís.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre parcel·les municipals en Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre l'avaluació del Pla Estratègic d'Habitatge 2017-2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la convocatòria d'ajudes al lloguer de 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre mesures de la Delegació d'Habitatge per a l'accés a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre mesures empreses per a la compra d'habitatges mitjançant l'ús del dret de tanteig.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre persones inscrites en el Registre de Demandants de Lloguer.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre habitatges per a reallotjament de AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre actuacions de la Delegació d'Habitatge en immobles declarats com a inhabitables o tapiats.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre obres en edificis de propietat municipal amb més de 50 anys d'antiguitat amb l'obligació de passar l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE).
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre situació d'edificis per a allotjaments en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre esmenes i/o al·legacions al túnel passant.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre els sòls de titularitat municipal en el tràmit d'expropiació del túnel d'accés a l'Estació del Nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre la reconstrucció de les naus de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre l'hospital de campanya construït per la Generalitat per la crisi sanitària.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre la moratòria d'apartaments turístics i retroactivitat de llicències en tràmit per a nous hotels i blocs d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre les obres a la Torre Miramar i l'entorn de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre la implantació de la Plataforma Municipal de Gestió de l'Estacionament.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre la constitució de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre modificació del PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre liquidació de la Demarcació de Costas i recurs de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de passos de vianants regulats per semàfors en diversos punts de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre estudis per a la millora del trànsit de vianants per Sant Pius V.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre xarxa d'aparcaments de baix cost.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències d'edificis de nova planta.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre llicències ambientals, d'obertura, declaracions responsables ambientals i comunicacions d'activitats innòcues.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra, primera ocupació i declaracions responsables d'obra.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre l'actuació de Mobilitat Sostenible en la fase de començament de les sancions de la APR de Ciutat Vella de l'1 de desembre de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre el Pla Director de la Bicicleta i l'Agència de la Bicicleta 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0077 - Sr. Estellés, sobre l'augment dels embossos en l'accés a València.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0078 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0079 - Sr. Estellés, sobre on es troben els delimitadors de banderola.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0080 - Sr. Estellés, sobre estudi de la Universitat de València de l'ús de la bici i altres mitjans de transport.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0081 - Sr. Giner Corell, sobre PAI de Benimaclet Est.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0082 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges municipals en execució d'obres de rehabilitació o reforma, en fase de redacció de projecte d'obres i pendents de redacció de projecte d'obra.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0083 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges municipals pendents de realitzar contracte en règim de lloguer social i assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0084 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions d'expropiacions en execució, pendents d'executar, o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0085 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de llicències tramitades sobre la base del decret 62/2020 de regulació de les entitats col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUV).
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0086 - Sr. Giner Corell, sobre Alqueria de Cal Carro o Barraca de Cano.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0087 - Sr. Giner Corell, sobre projecte dels blocs portuaris amb fons europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0088 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques, Obres d'Edificació a data 9 de desembre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0089 - Sr. Giner Corell, sobre projecte d'obres de rehabilitació en els edificis municipals de la plaça Doctor Collado.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0090 - Sr. Giner Corell, sobre Programa d'Actuació Integrada i Projecte d'Urbanització de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0091 - Sr. Giner Corell, sobre compra d'habitatges privats a particulars per al parc públic municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0092 - Sr. Giner Corell, sobre encàrrecs a agències immobiliàries de la compra d'habitatges per al parc públic municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0093 - Sr. Giner Corell, sobre llicència d'obres de la ciutat esportiva que està prevista construir a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0094 - Sr. Mundina, sobre reurbanització de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0095 - Sr. Mundina, sobre multa d'Hisenda a l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0096 - Sr. Mundina, sobre reurbanització del carrer Isabel la Catòlica.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0097 - Sr. Mundina, sobre pàrquing de la plaça de Don Joan de Vilarrasa.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0098 - Sr. Mundina, sobre conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0099 - Sr. Mundina, sobre creació de nous carrils bici.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0100 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es licitarà el servici d'assistència tècnica per a la redacció del projecte de renaturalització de l'Av. Auxias March.
Contestada
0101 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si ha fet alguna actuació per a la catalogació del Forn de Calç i si s'ha rebut l'informe del Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Contestada