S'està cercant, espereu....

2022-01-20 - València

Vés enrere 2022-01-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
20-01-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÀTICA DE 20-01-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 16 de desembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa l'aprovació inicial i sotmet a informació pública la modificació de l'Ordenança Municipal de Captació Solar per a Usos Tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera canària monumental (02250/109) situada en l'Avinguda Alfauir, nº12.
Expediente: E-04001-2021-001084-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (gener).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de la tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (gener).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genòmiques de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València (gener).
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja en la zona Mirador i Embarcador de Gola de Puchol".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Reubicació de contenidors de residus sòlids del Carrer Xiva".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Comissió de seguiment sobre les inversions per a la regeneració de les Platges del Sud de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000017-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Acampades il·legals en El Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'aparició de porc senglar en La Devesa"
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'increment de pesticides que afecten a la flora de L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes de reparació de danys per temporal a les platges".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes per reparació de danys a les platges sol·licitades per la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Reciclatge".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Xarxa de sanejament".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Séquia de Mestalla".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Fonts d'aigua potable".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Morrut roig".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Nous projectes d'Emergència Climàtica".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte WEC".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte Decidim Instal·lacions Energies Renovables".
Expediente: O-89POP-2022-000004-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Reparació i reposició de contenidors en la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000376-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutatans, relatives a les "Actuacions en la massa forestal per a la prevenció d'incendis a la Devesa-El Saler".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Programació del Servici de Jardineria per a l'any 2022".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Qualitat de l'aigua de consum humà".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Campanya de recollida de taronges".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Arbres caiguts a la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de desembre de 2021 a gener de 2022".
Expediente: O-89CIU-2021-000378-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0031 - Prec formulat "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Dació de compte de l'informe del resultat de les anàlisis de detecció de restes genòmiques de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València".
Quedar assabentat
0032 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el "Espai Natzaret".
Contestada