S'està cercant, espereu....

2022-01-24 - València

Vés enrere 2022-01-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
24-01-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 24 DE ENERO DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de decembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0002 - Proposa aprovar la resolució i liquidació del PAI "UE-A del PRI Benifaraig PN-2" del PGOU.
Expediente: E-03003-2021-000031-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU "Canvi de Qualificació Detallada d'Educatiu-Cultural a Servici Públic del Centre Juan de Dios Montañés de Ruzafa".
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Detallada de les Normes Urbanístiques del PGOU "Regulació de la dotació mínima d'aparcaments".
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0006 - Proposa emetre dictamen favorable al document de Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana per a incorporació de fitxa de protecció del BRL "Mòdul de Llotja" situat en Fira València.
Expediente: E-03001-2021-000146-00 - Aprovat
0007 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys a l'entorn del Molí de la Torre.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0008 - Proposa estimar o desestimar al·legacions i aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix.
Expediente: E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sra. Picó i Sr. Estelles, sobre protecció del paviment característic identitari dels barris.
Expediente: O-89CIU-2022-000021-00 - Rebutjat
0010 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre reparació del carril bici de passeig de l'Albereda (tram pont del Regne – plaça d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0011 - Sr. Mundina, sobre reurbanització del carrer Cronista Carreres.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Mundina, sobre obres de connexió al carrer Ministre Luis Mayans.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Giner i Sra. Picó, sobre habilitació d'albergs a Ciutat Vella per a pelegrins o visitants de la Ruta del Sant Greal i altres.
Expediente: O-89CIU-2022-000021-00 - Quedar assabentat
0014 - Sr. Estelles, sobre agilitació del desenvolupament de l'Àrea Funcional 5 -Tendetes-Marxalenes-Zaidia.
Expediente: O-89CIU-2022-000021-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Sr. Giner Corell, sobre Pla Director de l'antiga muralla islàmica de València.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES.
0016 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre el nou Consorci de la Marina i les repercussions del seu retard a constituir-se.
Expediente: O-89CIU-2021-000363-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre situació de represa d'obres de l'Hotel Axel al carrer Roteros.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre la situació de la tramitació de llicència per a l'Hotel i apartaments turístics a l'empresa Lova Tres al Palau de Exarchs.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre la situació de l'immoble del carrer Safareig 23.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el solar del carrer Juristes 8.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la residència per a estudiants al carrer Ernesto Anastasio del Barri del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la permuta del refugi del carrer Espasa.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre les obres en la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el projecte del carrer Agustín Lara en el barri d'Orriols.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de l'antic Cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre la reordenació de l'avinguda de Ausias March.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la plaça de Bruges, plaça del Mercat, Llotja i el seu entorn.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre les obres a la Torre Miramar i l'entorn de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre l'hospital de campanya construït per la Generalitat.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre Estudis per a la Millora del trànsit de Vianants per Sant Pius V.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre parcel·les municipals en el Camí Profund del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra i declaracions responsables de primera ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre llicències ambientals, d'obertura i declaracions responsables ambientals.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000004-00 - Contestada
0042 - Sr. Mundina, sobre filtracions en aparcament del centre històric/Parcent.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0043 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de nova planta en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0044 - Sr. Giner Corell, sobre Pla de Reforma Interior de la Unitat d'Execució d'avinguda Constitució i els carrers Baeza i Agustín Lara.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0045 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres, que no siguen de nova planta, en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0046 - Sr. Giner Corell, sobre declaracions responsables en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0047 - Sr. Giner Corell, sobre expedients en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0048 - Sr. Giner Corell, sobre comunicacions de transmissió d'habitatges per dret de compra per a increment del parc municipal d'habitatges en lloguer.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre abonament interesses demora de les Delegacions de Gestió d'Obres d'Infraestructura i Manteniment d'Infraestructures en el 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació i intermediació presentades en el quart trimestre de l'any 2021 en el Servici d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social presentades en el Servici d'Habitatge en el quart trimestre del 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta d'habitatges en règim de lloguer assequible situades en els barris d'Orriols, Malva-rosa i Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta d'habitatges de renda lliure situades en els barris d'Orriols, Malva-rosa i Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut realitzats en el 2021 pel Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre redacció de projectes bàsics i d'execució, de direcció d'obres i de coordinació de seguretat i salut realitzats en el 2021 pel Servici d'Obres d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0056 - Sr. Mundina, sobre maquetes sobre la intervenció en plaça Ajuntament i plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0057 - Sr. Mundina, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0058 - Sr. Mundina, sobre instal·lació de banderoles, bàculs i mobiliari en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0059 - Sr. Mundina, sobre bescanviador de plaça Tetuan.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre informació sobre diferents versions de les respostes a les preguntes formulades a Mobilitat Sostenible en la Comissió de desembre de 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre rotonda i accessos a València, avinguda Catalunya.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0062 - Sr. Mundina, sobre contracte serveis auxiliars EMT, SAU. (Exp. 2021/159).
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre ampliació cotxeres EMT en Safranar.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre multa d'Hisenda a l'EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0065 - Sr. Mundina, sobre parc aquàtic de Rain Forest.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0066 - Sr. Mundina, sobre situació del PAI Camí Profund del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre enquesta sobre l'Àrea Funcional 18 de València.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre enfonsament parcial de l'Alqueria del Rei.
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0069 - Resposta del Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, a la moció presentada en la sessió de 25 d'octubre de 2021 pel Sr. Estellés del Grup Municipal Ciutadans, sobre col·locació de bancs en els accessos a urgències dels centres hospitalaris.
Expediente: O-56192-2022-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0070 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta si enguany es podrà realitzar l'ofrena en la Plaça de la Reina.
Contestada
0071 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta com afectaran les obres de la Plaça del Mercat a les festes falleres.
Contestada
0072 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta si la limitació dels usos hotelers que ha proposat el Grup Compromís es pretén realitzar en el Pla Especial de l'Àrea Funcional o en les Normes Urbanístiques del PGOU.
Contestada