S'està cercant, espereu....

2022-02-17 - València

Vés enrere 2022-02-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
17-02-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 17-02-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Santissima Creu 7, com "carrer de Carmen de Burgos" (periodista, escriptora i activista dels drets de les dones).
Expediente: E-02000-2022-000005-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Grabador Jordán 1, com "carrer de Mari Pepa Colomer" (primera pilot de l'aviació espanyola).
Expediente: E-02000-2022-000006-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la prolongació del carrer de Coves Pedrereta, com "carrer del reverend Joaquín Sancho Albesa (pare Botella).
Expediente: E-02000-2021-000011-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Camí Punta al Mar 73 (front), com carrer de "Joan Castaño Caparrós" (investigador del barri de Natzaret).
Expediente: E-02000-2022-000021-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa restituir el nom de la plaça del Professor López-Ibor en l'actual plaça del Grup Parpalló, en compliment de la sentència nº 135, dictada pel Jutjat contenciós administratiu nº. Tres de València
Expediente: E-02000-2022-000022-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la plaça EP Vicente Clavel, com "plaça del Grup Parpalló"
Expediente: E-02000-2022-000030-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP guitarrista Tárrega (paral·lela), com "carrer de Glòria Caballero Ganosa (activista veïnal)"
Expediente: E-02000-2022-000032-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Barraques de Lluna D, com "carrer de Francisco Roca Pallardó" (bomber)
Expediente: E-02000-2017-000005-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar els carrers EP Barraques de Lluna A, B i E, com "carrer de Rita Más - La Rulla (republicana, activista)", "carrer de Luisa Cervera (poeta i lliurepensadora), i "carrer de Gabriela Mistral (Premi Nobel de Literatura 1945) "
Expediente: E-02000-2021-000234-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la plaça EP Illa Formentera 16 (paral·lela), com "plaça del Perú"
Expediente: E-02000-2021-000354-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0012 - MOCIÓ que presenta el Sr. Juan Manuel Giner Corell, del Grup Municipal Popular, relativa a "Pla Director de l'antiga muralla islámica de València".
Expediente: O-89POP-2022-000006-00 - Rebutjat
0013 - MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre les cartes de servici de Benestar Social i integració en la pàgina web valencia.es i errors en la terminologia emprada".
Expediente: O-89CIU-2022-000035-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la tematització dels refugis antiaeris municipals de la Guerra Civil".
Expediente: O-89CIU-2022-000046-00 - Rebutjat
0015 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Sobre senyalització i conservació de làpides, inscripcions o xicotets monuments".
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Col·laboració entre els Centres Educatius Municipals i les Escoles de Música".
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Rebutjat
0017 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Declaració com BIC del Monument al Marqués de Campo, amb motiu del 75 aniversari de la defunció de l'escultor Mariano Benlliure".
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Persones sense llar".
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre documentació per a prestacions econòmiques individualitzades d'adaptació personal, ajudes tècniques per a millorar l'autonomia de les persones majors'.
Expediente: O-89CIU-2022-000034-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre les prestacions econòmiques individualitzades d'adaptació personal, ajudes tècniques per a millorar l'autonomia de les persones majors'.
Expediente: O-89CIU-2022-000034-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el seguiment de les cartes de servici de Benestar Social i integració'.
Expediente: O-89CIU-2022-000034-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la instal·lació de desfibril·ladors i dispositius anti-ennuegada en els centres educatius de titularitat municipal'.
Expediente: O-89CIU-2022-000034-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre immigrants indocumentats o en situació irregular'.
Expediente: O-89CIU-2022-000034-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Actuacions realitzades i persones ateses en el CMSS Sant Marcelino'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Actuacions realitzades i persones sense sostre ateses que s'alberguen en el pàrquing de tres creus'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'camps municipals de futbol, rugbi, beisbol i hoquei gestionades directament i indirectament mitjançant concessió'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Situació actual dels assentaments a la nostra ciutat i actuacions socials i sanitàries realitzades en cadascun d'ells'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Manteniment, neteja i conservació de la muralleta del riu, ponts històrics, estàtues, escultures i resta d'elements de patrimoni històric disseminats per la nostra ciutat'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Assessorament per a la inclusió dels joves en l'àmbit laboral'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'promoció del voluntariat en els joves'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'actuacions de control de plagues'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'visitants als museus municipals l'any 2021'.
Expediente: O-89VOX-2022-000012-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Convenis instalacions esportives'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre intervenció en el Centre Arqueològic de l'Almoina'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre activitats a les biblioteques'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre reedició llibres Història Ciutat i Quaderns Arqueologia'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre inspecció en relació a l'Ermita del Puig'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la redacció del plec per a licitar els centres culturals'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre augment personal Siam'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre directors de museus'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre accions per a adequar les Drassanes per a Museu Marítim i respecte del BIC'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre Centre d'Interpretació del Palau Real'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre delictes contra el patrimoni en els BIC on s'han instal·lat cambres'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Nova figura per a la gestió i ús de les instal.lacions esportives'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre venda de llibres'.
Expediente: O-89CIU-2022-000039-00 - Contestada
0046 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Centre Civil Penya Roja'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0047 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Punts violeta Falles i Associacions'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0048 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Conveni amb institucions penitenciàries'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0049 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Formación per a la inclusió financiera dels majors'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0050 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Escola Infantil Diputada Clara Campoamor'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0051 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Distribució xec escolar curs 2021/2022'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0052 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Escoles Infantils'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0053 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Restauración del Frontón de Lo Rat Penat'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0054 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Restauració de l'escultura del Tritó'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0055 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Subvenció Associació de Jubilats i Pensionistes de Carpesa'.
Expediente: O-89POP-2022-000023-00 - Contestada
0056 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Punts violeta en les festes de Falles 2022'.
Expediente: O-89CIU-2022-000037-00 - Contestada
0057 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Corresponsals juvenils de la regidoria de joventut'.
Expediente: O-89CIU-2022-000037-00 - Contestada
0058 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el Servici d'Esports'.
Expediente: O-89CIU-2022-000037-00 - Contestada
0059 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre inversions d'Esports l'any 2022 i pendents de 2021'.
Expediente: O-89CIU-2022-000037-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0060 - Prec 'in voce' formulat per la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grupo Municipal Ciudadanos, relatiu a 'Sobre compliment de l'acord unànime de retolar un carrer a l'arquitecte Victor Gosálvez '.
Quedar assabentat
0061 - Prec 'in voce' formulat pel Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a "Accessibilitat biblioteques".
Quedar assabentat
0062 - Prec 'in voce' formulat per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatiu a "Acadèmia Internacional de Piano de València'.
Quedar assabentat