S'està cercant, espereu....

2022-02-17 - València

Vés enrere 2022-02-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
17-02-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 27-2-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Presentació de candidatura de la Ciutat de València al guardó de Capitalitat Verda Europea 2024.
Expediente: E-04001-2022-000144-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de la tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (febrer).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció presenta por la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'increment i coordinació de la vigilància en la zona de L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i condicionament en el barri de Creu Coberta".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Barri de Llamosí-Remonta".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - Moció que presenten la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Monument de record als morts per la COVID19 en els cementeris de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000051-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Contaminació acústica".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Contaminació acústica en la zona de Russafa".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda de 536 tones de restes vegetals del Bosc del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Venta de Toros del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Tramitació del Projecte bàsic del Parc d'Aventura "BIOPARC EXPLORA" de Rain Forest Valencia, S.A.".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Jardins".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Parc de La Rambleta"
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Parc Gulliver".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grupo Municipal Popular, relatives a "L'estudi sobre els beneficis per a la salut del Jardí del Túria".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Problemàtica en la recollida de proximitat per a comerços i restaurants en zona nord de l'àmbit de Ciutat Vella".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Robatoris d'elements de fosa en la xarxa de sanejament municipal de via pública".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Poda i tala d'arbres al carrer Finlàndia 25 cantonada amb l'Avinguda d'Aragó".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Trencaments de canonades en la xarxa proveïment d'aigua potable en la via pública".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Paralització del concurs de la nova contracta de manteniment de les fonts".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas a "L'Oficina de l'Energia".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0024 - Preguntas que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativas a la "Qualitat de l'aire".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Districtes energèticament neutrals".
Expediente: O-89POP-2022-000024-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Fons econòmic per a informació ciutadana i millora de servicis de les contractes de neteja i recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2022-000038-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a les "Solucions per a la neteja del botelló en el centre històric durant les Falles 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000038-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Inversions per a la regeneració de les Platges del Sud de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000032-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de gener a febrer de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000032-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES