S'està cercant, espereu....

2022-02-17 - València

Vés enrere 2022-02-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
17-02-2022
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 DE FEBRERO DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 20 de gener del 2022.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - Moció que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Impulsar, promoure, desenvolupar i estendre els grups específics de policia local i nacional de manera progressiva a la totalitat de barris de la nostra ciutat"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Rebutjat
0003 - Moció que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Partida vestuari PLV"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Rebutjat
0004 - Moció que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Cursets a la plantilla de la Policia Local en temes de Patrimoni Històric i constitució d'una comissió de coordinació"
Expediente: O-89CIU-2022-000053-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - Pregunta que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Bases reguladores de la nova edició del DECIDIM VLC"
Expediente: O-89CIU-2022-000036-00 - Contestada
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Distribució i nombre d'efectius segona activitat en les unitats I, II, III, IV, V, VI i VIII"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Nombre d'efectius de la policia local assignats a les unitats I, II, III, IV, V, VI i VIII"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Nombre total d'operatius d'agents i oficials l'any 2022"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Distribució i nombre de policies de proximitat en les unitats I, II, III, IV, V, VI i VIII"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Situació actual i actuacions de la policia local en assentaments de la nostra ciutat"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Hores que tenen pendents de compensar pels agents i oficials de la Policia"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Patrulles de les unitats de districte I, II, III, IV, V, VI, VIII i UCOs matí, vesprada i nit del dia 3 de febrer"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Patrulles de les unitats de districte I, II, III, IV, V, VI, VIII i UCOs matí, vesprada i nit del dia 5 de febrer"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius de la policia local en la unitat de convivència i seguretat de demà, vesprada i nit"
Expediente: O-89VOX-2022-000011-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Padró Municipal de València"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Arcs Xinesos Pressupostos Participatius"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "7a Edició Decidim VLC"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Procés participatiu relatiu al "Monòlit" de la Plaça de l'Ajuntament"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Iniciativa participativa relativa al futur pla "verd" i de la biodiversitat de València"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Incidència de la paralització de cursos en el IVASPE respecte a la integració en la plantilla de la Policia Municipal de València"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Intervenció incendie Mossen Sorell"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Ordenança de convivència i civisme"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Agents Eixample"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Incorporació 53 policies"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester vasabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Policia permanent 24h en Orriols"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester *Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Propostes de multa APR"
Expediente: O-89POP-2022-000025-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Denúncies en 2021 interposades per Policia Local a València"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Actuacions de Policia Local en districtes barris i zones de la ciutat"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Denúncies veïnals presentades a la Policia Local en districtes barris i zones de la ciutat"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Queixes veïnals que tinga constància la Policia Local en districtes barris i zones de la ciutat"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Pla de Mesures Antifrau en la gestió dels fons Next Generetion EU"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'El personal de Policia Local destinat a labors administratives"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Els sonòmetres en disposició d'ús actualment per part de la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Actes vandàlics en Benimámet"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Balanç de botellons i festes Rave a la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Balanç d'ocupacions a la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'La inseguretat en l'Eixample, el centre de la ciutat i el marge del riu"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'El reforç de la seguretat en el barri de Orriols i actuacions immobiliàries"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Reforç de la seguretat a la Malva-rosa, actuacions futures en l'àmbit de les casetes roses de la Malva-rosa i pla integral per al barri"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0040 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Actuacions concretes al carrer Picaio del barri de Benicalap"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'La formació a policies anunciat pel regidor Aaron Cano al desembre de 2021"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0042 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'La càtedra Protecpol de la Universitat de València"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0043 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'La sala del 092"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
0044 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'La campanya de control de velocitat dels VMP a la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2022-000040-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0045 - MOCIÓ URGENT que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Bateria urgent de mesures contra la violència entre menors i posada en marxa d'una eina transversal per a dissenyar i implementar un pla coordinat contra la violència entre menors'
Rebutjat
0046 - Pregunta 'in voce' de la Sra. Ferrer San Segundo, sobre "Les bases del DecidimVLC"
Quedar assabentat