S'està cercant, espereu....

2022-02-21 - València

Vés enrere 2022-02-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
21-02-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 21 DE FEBRERO DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 15 de desembre de 2021, pel qual s'aprova definitivament la Modificació del Pla Parcial "Font Sant Lluís" de caràcter estructural relativa a torres d'alta tensió.
Expediente: E-03001-2019-000263-00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries "Campanar-Ernest Lluch".
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0004 - Proposa aprovar la creació, composició i règim de funcionament de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: E-03502-2020-000036-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0005 - Proposa quedar assabentat de l'informe definitiu de la Sindicatura de Comptes referent a l'auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del transport públic metropolità. Exercicis 2015-2019.
Expediente: E-01801-2021-012357-00 - Quedar assabentat
0006 - Proposa aprovar l'adhesió a "La Xarxa de Ciutats per una Mobilitat amb Baixes Emissions".
Expediente: E-01801-2022-001671-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Sr. Mundina, sobre desmantellament de l'estació de servei del Parterre i carrer Xàtiva.
Expediente: O-89POP-2021-000125-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre inspecció dels carrils bici-VMP de la ciutat prioritzant la seguretat.
Expediente: O-89CIU-2022-000054-00 - Contestada
0009 - Sr. Giner Corell, sobre reurbanització integral del barri de la Roqueta, en l'espai urbà delimitat pels carrers Bailèn, Sant Vicent, Xàtiva i la G.V. Ramón y Cajal.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sra. Torrado, sobre obres per a millorar l'accessibilitat en el barri d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés i Sra. Picó, sobre defectes en el paviment de la plaça de l'Església de La nostra Senyora dels Àngels del Cabanyal i inspecció de seguretat per als vianants d'itineraris pels quals se celebren festivitats.
Expediente: O-89CIU-2022-000054-00 - Contestada
0012 - Srs. Giner Grima i Estellés, sobre aparcament VMP en centres educatius i altres espais.
Expediente: O-89CIU-2022-000054-00 - Retirat
0013 - Sr. Mundina, sobre cessament d'activitat c/ Indústria núm. 10.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Srs. Giner Grima i Estellés Escorihuela, sobre reparació de calçada en av. del Primat Reig (entre les vies del tramvia i el núm. 64).
Expediente: O-89CIU-2022-000054-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Sr. Mundina, sobre aparcament públic Tres Creus.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0016 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions d'habitatges municipals en règim de lloguer social l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions d'habitatges municipals en règim de lloguer assequible l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre concessió d'ajudes al lloguer l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servici de Llicències Urbanístiques, Obres d'Edificació a data 9 de febrer del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre Plans d'Actuació Integral en tràmit en el Servici de Planejament.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges de l'Ajuntament ocupades il·legalment sense títol de propietat.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre desestimació de la posada en funcionament de l'empresa mixta d'habitatges.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges i sòl edificable propietat de l'Ajuntament en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0024 - Sr. Giner Corell, sobre reducció de l'edificabilitat en el Programa d'Actuació Integrada del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0025 - Sr. Giner Corell, sobre reducció d'habitatges en el desenvolupament urbanístic del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0026 - Sr. Giner Corell, sobre cost total de les sentències condemnatòries dels acords de preu just per expropiacions en el 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0027 - Sr. Mundina, sobre autorització d'ocupació del domini públic a empreses de Motosharing.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0028 - Sr. Mundina, sobre car-sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0029 - Sr. Mundina, sobre Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0030 - Sr. Mundina, sobre Modificació Puntual del PGOU de València en l'àrea dotacional privada Germanetes dels Ancians Desemparats.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0031 - Sr. Mundina, sobre situació dels Blocs Portuaris del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0032 - Sr. Mundina, sobre conveni de col·laboració amb Sedaví.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de l'antic cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la petició a Rain Forest.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la intervenció de les ECUV en matèria urbanística.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre l'Àrea Funcional Torrefiel-Orriols.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre les obres de la plaça de Bruges, plaça del Mercat, Llotja i el seu entorn.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre les obres de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre soterrament de la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre el tendal de la plaça de la Verge.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el plec de condicions de 25 habitatges en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre actuacions en edificacions protegides.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre la redacció del plec del concurs de ponts, túnels i passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre la redacció del projecte de reordenació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la reforma provisional de l'avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la futura reforma definitiva de l'avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre l'Avaluació del Pla Estratègic d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre situació de la concessió de llicència de l'Agència Estatal Tributària.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre situació de llicència per a botiga al carrer Don Joan d'Àustria.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre xarxa d'aparcaments de baix cost.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre la III Fase de la intervenció en els edificis de la plaça Doctor Collado 2 i 3.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre Centre Soci Cultural en la plaça del Pilar/Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre retard a licitar la rehabilitació per a l'Oficina del Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre els actius immobiliaris del Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre situació del PAI del Grau i la reunió dels tècnics de la Conselleria d'Habitatge i de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre inspeccions en aparcaments públics o en concessió per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre els delimitadors de banderola.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre reparació del carril bici passege de l'Albereda (tram Pont del Regne – plaza d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre ús de l'espai de la gasolinera del Parterre.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre instrument d'intervenció ambiental c/ Indústria, núm. 10. (Planificació i Gestió Urbana).
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0069 - Sr. Mundina, sobre instrument d'intervenció ambiental c/ Indústria, núm. 10. (Espai Públic).
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0070 - Sr. Mundina, sobre tramitació del projecte bàsic Parc d'Aventura '*BIOPARC EXPLORA' de Rain Forest València, S.A. (Espai Públic).
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0071 - Sr. Mundina, sobre tramitació projecte bàsic Parc d'Aventura '*BIOPARC EXPLORA' de Rain Forest València, S.A. (Planificació i Gestió Urbana).
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0072 - Sr. Mundina, sobre aparcament lliure i d'O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000026-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre habitatges per a reallotjament de AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre la "renaturalització" dels carrers Guillén de Castro i Xàtiva.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre estudi sociodemogràfic de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre l'execució i desenvolupament de les àrees funcionals.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0077 - Sr. Estellés, sobre situació del PRI Moncayo.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0078 - Sr. Estellés, sobre prolongació en la redacció de projectes d'obres en diversos projectes.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0079 - Sr. Estellés, sobre PAI de la UE PRI 'Agustín Lara-avinguda Constitució'.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0080 - Sr. Estellés, sobre els hotels previstos en el barri de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0081 - Sr. Estellés, sobre l'Oficina pel Dret a l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0082 - Sr. Estellés, sobre situació de l'edifici del núm. 23 del carrer Safareig.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0083 - Sr. Estellés, sobre al·legacions al túnel passant.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0084 - Sr. Estellés, sobre hostal al carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0085 - Sr. Estellés, sobre petició de Creu Roja per a circulació en la zona de APR.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0086 - Sr. Estellés, sobre situació de la parcel·la municipal del PAI del Camí Profund del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
0087 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000042-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0088 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta sobre persones que comptaven amb autorització per a zona taronja i que van demanar accés a l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) si s'ha desestimat l'autorització a tots els titulars de zona taronja que acudeixen a APR.
Contestada
0089 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina formula prec per queixes que arriben a la Sra. Llobet de contenidors en el Mercat Central amb tapes obertes pel que cau constantment fem a les rampes.
Quedar assabentat
0090 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta al Sr. Grezzi per la compra d'autobusos amb Fons Next Generation i si es mantindrà la compra en cas de no arribar els fons.
Contestada