S'està cercant, espereu....

2022-02-28 - València

Vés enrere 2022-02-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
28-02-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000065-00 - Quedar assabentat
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe anual 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000081-00 - Quedar assabentat
0004 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat