S'està cercant, espereu....

2022-03-24 - València

Vés enrere 2022-03-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
24-03-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 24-3-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de febrer de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (març).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genómics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València (març).
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a les "Deficiències en la Plaça Escultor Pastor".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Rehabilitació integral dels Jardins de la Glorieta".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenten la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Monument de record als morts per la COVID19 en els cementeris de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000051-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Presència de residus impropis en contenidors marrons".
Expediente: O-89CIU-2022-000060-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Mesa de Coordinació Acústica".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Millora d'accessibilitat dels itineraris de la Devesa Nord".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Zones verdes".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Vandalisme i crema de contenidors a València".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'Emisari de Vera".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Tala de pins en els Jardins del Real".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativas a la "Campanya "Negoci local sostenible"".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Lluita contra la pobresa energètica".
Expediente: O-89POP-2022-000032-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Recollida i gestió d'olis usats durant les Falles 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000059-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla Especial de neteja viària de Falles 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000059-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives al "Pla Local de Gestió de Residus".
Expediente: O-89CIU-2022-000059-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de febrer a març de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000062-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Intervenció en l'arbratge del carrer General Elio i del Jardí de Vivers".
Expediente: O-89CIU-2022-000062-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Reposició i plantació d'arbratge".
Expediente: O-89CIU-2022-000062-00 - A contestar en pròxima sessió
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Treballs del grup motor del Pla Verd i de la Biodiversitat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000062-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Esocrihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nivells acústics de les estacions de mesurament situades en zones ZAS".
Expediente: O-89CIU-2022-000061-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Projecte IMPULS VLCi de sonòmetres instal·lats a la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000061-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a les "Actuacions del Servici Devesa-Albufera en relació amb l'Hotel Sidi Saler".
Expediente: O-89CIU-2022-000061-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0028 - Aclariment formulat "in voce" pel Sr. President sobre la contestació a les preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, relatives a la "Reposició i plantació de l'arbratge".
Quedar assabentat
0029 - Prec formulat "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre la "Preocupació veïnal en la zona del Passeig de Facultats per les palmeres".
Quedar assabentat