S'està cercant, espereu....

2022-03-24 - València

Vés enrere 2022-03-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
24-03-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 24-03-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de febrer de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI JARDINERIA SOSTENIBLE. Nomenar el jardí situat en la plaça enjardinada del carrer Salvador Perles que limita amb CMSS Sant Marcelino amb codi de manteniment 99110922, amb el nom de Josep Renau.
Expediente: E-04001-2022-000041-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Comissió de seguiment".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre els objectes que componen el Museu Marítim de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000081-00 - Rebutjat
0005 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Aprovar un pla de rehabilitació i restauració dels ponts històrics de la nostra ciutat, amb preferència en el pont del Real i de la Mar".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - PREGUNTES que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'Avaluació del Pla Estratègic d'Habitatge referent a la construcció d'habitatge social i altres mecanismes d'obtenció municipal d'aquesta".
Expediente: O-89CIU-2022-000065-00 - Contestada
0007 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre alternatives de conciliació per a famílies amb menors durant els festius de Falles, Setmana Santa i Pasqua".
Expediente: O-89CIU-2022-000066-00 - Contestada
0008 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'obertura dels menjadors escolars per a famílies amb menors amb ajuda de menjador, famílies monoparentals i famílies en risc d'exclusió social".
Expediente: O-89CIU-2022-000066-00 - Contestada
0009 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre rosegadors a la urbanització Aparelladors Nucli 8, passege Gola de Pujol núm. 21".
Expediente: O-89CIU-2022-000066-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'ampliació de recursos de personal en els centres municipals de servicis socials".
Expediente: O-89CIU-2022-000066-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre enviament d'ajuda a Ucraïna i acolliment de persones refugiades ucraïneses".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Servici de protecció de dades a les víctimes de violència de gènere en el Espai Dones".
Expediente: O-89CIU-2022-000078-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre situació de la licitació del concurs dels poliesportius de gestió indirecta".
Expediente: O-89CIU-2022-000078-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el Servici d'Esports".
Expediente: O-89CIU-2022-000078-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre inversions d'Esports l'any 2022 i pendents de 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000078-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la gestió de les instal·lacions esportives de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000078-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Dones sense llar".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Refugiats".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Unitat d'igualtat".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Instalacions esportives".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Escoles Infantils primer cicle curse 2022/2023".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Mapa escolar 0-3".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Cens d'habitatge precari de la base informàtica de servicis socials".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Atenció a persones amb discapacitat l'any 2021".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions del SAUS l'any 2021".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Xec escolar curs 2021-2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Manteniment de els quinze encreuaments inventariades".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Ermita del Puig propietat de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89VOX-2022-000015-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centre d'arts escèniques 'Bombalino'".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centre Arqueològic de la Almoina".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Desaparició del bust de Constantí Llombart".
Expediente: O-89POP-2022-000031-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre licitació i concurs de les Falles Municipals de 2023".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre resolució contracte il·luminació de les Falles Municipals de 2020".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre els patrocinis i convenis per a celebrar les Falles de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre contractes menors formalitzats per al desenvolupament de les falles 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre estat execució de l'estudi 'Ciutat de l'Artista Faller. Bases Estratègiques per a recuperar i transformar'".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre retolació de carrer al Pare Pedro Arrupe".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el dia del Teatre a la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la situació de l'Arxiu Intermedi".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'itinerari històric encarregat al cronista de la ciutat Vicent Baydal".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre situació dels tres rellotges de sol de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000074-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES