S'està cercant, espereu....

2022-03-28 - València

Vés enrere 2022-03-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
28-03-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 28 DE MARZO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 de febrer de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció "BRL Antiga Presó de Dones."
Expediente: E-03001-2020-000045-00 - Aprovat
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU "Remodelació del Estadi Ciutat de València."
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Aprovat
0004 - Proposa alçar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la Modificació Puntual de Reordenació de Volums Edificables al carrer Pare Barranco núm. 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0005 - Proposa aprovar les Bases de Programació per a l'adjudicació per gestió indirecta del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.5.2. "Camí Reial" de València.
Expediente: E-03003-2020-000016-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'AVE Estació Atocha i rodalia.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sra. Torrado i Sr. Mundina, sobre EMT gratuïta per a refugiats ucraïnesos.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre desenvolupament del Pla Especial de Protecció (PEP) del Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2022-000085-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Giner Corell, sobre redacció del projecte d'enderrocament dels blocs portuaris i del projecte d'obres del futur edifici d'habitatges municipals i cerca d'acord amb els propietaris privats dels habitatges dels blocs portuaris.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Mundina, sobre adopció mesures urgents de seguretat enfront d'accidents en l'entrada per als vianants al pàrquing Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0011 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de l'antic cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el document d'Informació i Diagnòstic de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre l'Àrea Funcional Torrefiel-Orriols i l'estudi soci-demogràfic.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el Projecte d'Execució per a la rehabilitació de la Alqueria del Rei.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre el Registre Autonòmic d'Entitats Col·laboradores en matèria Urbanística i la modificació d'Ordenança d'Obres i Activitats.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre les obres als carrers Liñán i Carabasses.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la viabilitat del soterrament de la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el projecte de reordenació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la III Fase de la intervenció en els edificis de la Plaça Doctor Collado 2 i 3.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre Centre Soci Cultural en la plaça del Pilar/Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre situació del PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics o en concessió per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre estudi de possibilitat de baixar de la vorera el carril bici del Passeig de l'Albereda (tram Pont del Regne – plaça d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els delimitadors de banderola.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre PAI de la UE PRI 'Agustín Lara-avinguda Constitució.'
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre els projectes terciaris previstos en el barri de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre situació de l'edifici número 23 del carrer Safareig.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'hostal del carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre situació de la parcel·la municipal del PAI del Camí Profund del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre l'incident de nul·litat de l'Acord d'aprovació definitiva de la Modificació del PGOU de València, relativa a l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra i declaracions responsables d'obra i de primera ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre Zones de Baixes Emissions.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0037 - Sr. Copovi i Sra. Picó, sobre autorització d'instal·lació de parades de venda d'aliments durant les falles.
Expediente: O-89CIU-2022-000079-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre les obres de transformació de l'av. Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre ruïna imminent en l'edifici del carrer Astúries núm.20.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre diferents obres als carrers del barri de Tres Forques.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre actuacions en el barri de Sant Marcelino.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre ampliació del Parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el pla d'asfaltat de vies públiques en 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre parcel·la situada al carrer Entrat de Faba 6, reintegrada per la Generalitat Valenciana a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre recurs de la Federació d'Empresaris de la Construcció de Càceres.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre obres de millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre retirada de l'ordre del dia de la JGL la resolució del contracte per a rehabilitar tres edificis en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2022-000067-00 - Contestada
0048 - Sr. Giner Corell, sobre situació del PAI de les Drassanes del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre remodelació de la plaça Tetuan.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre fase de participació ciutadana del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre metres quadrats totals en el Registre Municipal de Solars de propietat municipal i d'ús residencial.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre llista de demandants d'habitatges de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre projecte dels blocs portuaris amb fons europeus.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients dels Servicis de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, Gestió Urbanística i de Disciplina Urbanística recorreguts administrativament en el 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre peticions sobre tardança en la tramitació administrativa presentades en el Servici de Llicències Urbanístiques, Obres d'Edificació l'any 2021 i de l'1 de gener al 15 de març del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre taps urbanístics de la ciutat en tràmit.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre nombre i emplaçament dels solars amb ordre d'edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de sol·licituds de llicències d'obres presentades i nombre de resolucions concedides de l'1 de gener al 15 de març del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servici de Llicències Urbanístiques, Obres d'Edificació a data 15 de març del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre Zona de Baixes Emissions.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre ingressos per publicitat en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0062 - Sr. Mundina, sobre cap de taller de la cotxera de San Isidro.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre carril bici d'av. Peset Aleixandre.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre fons europeus per a rehabilitació habitatge social.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0065 - Sr. Mundina, sobre bulevard cultural de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0066 - Sr. Mundina, sobre remodelació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre panells ceràmics publicitaris de Philips.
Expediente: O-89POP-2022-000034-00 -
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0068 - Resposta del Servici de Mobilitat Sostenible, a la moció presentada en la sessió de 25 d'octubre de 2021 pel Sr. Montáñez del Grup Municipal Vox, sobre sobre la reorganització de places d'aparcament en el Bulevard de l'avinguda Maestro Rodrigo.
Expediente: O-56192-2022-000002-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0069 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que en la següent sessió de la Comissió Informativa s'informe per la Delegació d'Obres d'Infraestructura de l'estat de conservació dels carrils bici de la ciutat.
Quedar assabentat