S'està cercant, espereu....

2022-04-20 - València

Vés enrere 2022-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
20-04-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE ABRIL DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de març de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat de docència en acadèmia privada.
Expediente: E-01101-2022-000795-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2022-001317-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'un empleat de la Empresa municipal de Transports de València, S.A.U.-Medi Propi.
Expediente: E-01101-2022-001320-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la primera modificació de plantilla 2022.
Expediente: E-01101-2022-001097-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓN D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0006 - Moció subscrita pel senyor Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, per a "Establir i implantar una valoració continuada dels espais en les dependències municipals i una evaluació de la gestió de les mateixes per a reduir costos per régimen de lloguer".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Rebutjat
0007 - Moció subscrita pel senyor José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, per a "Restablir la normalitat i la presencialitat en els serveis que ofereix l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0008 - Pregunta subscrita pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Concurs públic de neteja de l'espai públic i retirada de residus".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referènciada en la RPT a 5 d'abril de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT anual i cost nómines mes de març de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Articulat que s'esmena, modifica, suprimeix o addiciona".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendarización processos selectius oferta ocupació pública 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'LLocs i categoria del personal municipal que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servici mediant el teletreball".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Comissions de negociació de l'1 de febrer al 5 d'abril del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que han causat baixa de la plantilla municipal en el primer trimestre del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants de la plantilla orgànica".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primas per a la jubilació anticipada".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el Capítol I del pressupost municipal del 2022 i que estàn en tràmit actualment".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de la carrera professional".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Graus de desenvolupament professional de la carrera professional".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació pressupostària Capítol I 2022 plantilla i despesa consumida en els tres primers mesos de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Subvencions d'acció social".
Expediente: O-89POP-2022-000039-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Pròrroga Acord laboral".
Expediente: O-89CIU-2022-000088-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberamenaces o ciberatacs".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes trencades d'enllumenament públic per barris o districtes".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al març de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord i procediments sancionadors".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'retirada de caixers automàtics de l'edifici consistorial i del de Tabacalera".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Pla de Retirada i Substitució de Bàculs en 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'quioscos de la plaça de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'concessió demanial sol·licitada per l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) del Moll 3 del Parc Central".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el pagament cànons d'empreses gestores de propietats municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000087-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per els senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Processos d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2022-000088-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Jubilacions d'efectius de la Policia local primer trimestre 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'protocols d'horaris de policia local, museus, biblioteques, serveis socials, educació i bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Places d'administració general en el servei de policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Places d'administració general i especial en el Departament de Bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'pròrroga acord laboral".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Recursos humans per als centres municipals de serveis socials en compliment de la Llei 3/2019 en el primer trimestre del 2021".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'oposició d'agents de policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Denúncies per infraccions interposades per la policia local l'any 2021 i remeses al servei de procediment sancionador per a la seua tramitació".
Expediente: O-89VOX-2022-000018-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-