S'està cercant, espereu....

2022-04-21 - València

Vés enrere 2022-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
21-04-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 21-4-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de març de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa l'aprovació inicial i sotmet a informació pública la modificació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (abril).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'obertura, millora en la cura i manteniment del Jardí del Túria".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presentan la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Brutícia als jardins del carrer Guàrdia Civil".
Expediente: O-89CIU-2022-000106-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'estat de les obres dels depòsits de tempestats de la Pista de Silla".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'estat de les platges de la ciutat de València".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'adequació de la Casa Forestal del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Mapa de soroll".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Nous abocaments a la mar des de l'E.D.A.R de Pinedo".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou alt càrrec en l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Paralització de la contractació del "Servici de neteja de l'espai públic, recollida i transporte residus urbans"".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Grafitis i pintades en l'àmbit del Parc de Benicalap".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Mesures de vigilància instal·lades en el Pont de les Flors davant episodis de vandalisme".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Superfície d'espais lliures, Parcs i Jardins que mantenen les contractes i el Organisme Autónom Municipal de Parcs i Jardins".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Construcció de nous nínxols".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Oficina de l'Energia".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Bo Bici VLC".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Ubicació de casetes de felins".
Expediente: O-89POP-2022-000041-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'avaluació del servici de neteja en la via pública segons l'informe de queixes i suggeriments 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000093-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Neteja del Passeig Marítim de la Malva-rosa després de les tempestes del mes de març".
Expediente: O-89CIU-2022-000093-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Neteja del Passeig Marítim de Pinedo després de les tempestes del mes de març".
Expediente: O-89CIU-2022-000093-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Servici de recollida d'estris abandonats en la zona de Blocs Portuaris".
Expediente: O-89CIU-2022-000093-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nucli zoològic de Benimàmet".
Expediente: O-89CIU-2022-000093-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Reposició i plantació d'arbratge".
Expediente: O-89CIU-2022-000062-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estat del marge dret del Azarbe de Pinedo".
Expediente: O-89CIU-2022-000090-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'empresa mixta de l'energia per a la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000090-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Desenvolupament del Full de ruta del Biogàs".
Expediente: O-89CIU-2022-000090-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de març a abril de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000090-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0031 - Aclariment formulada "in voce" pel Sr. President sobre la contestació a les preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Ciutadans, relatives a "L'avaluació del servici de neteja en la via pública segons l'informe de queixes i suggeriments 2021".
Quedar assabentat
0032 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el "Carril bici entre els Ponts de l'Albereda i Montolivet".
Contestada
0033 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Rocío Gil *Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la "Replantació d'arbres en la Plaça de Bruges".
Contestada
0034 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre la "Revisió de les palmeres en la zona de Facultats".
Contestada
0035 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis *Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Replantació en els escocells buits en la Plaça del Patriarca".
Contestada