S'està cercant, espereu....

2022-04-22 - València

Vés enrere 2022-04-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
22-04-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 22 DE ABRIL DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 28 de març de 2022.
Aprovat
0002 - Dòna compte dels dictàmens emesos per la Comissió d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 13 d'abril de 2022.
Expediente: E-05692-2022-000002-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística de l'illa de casas en la qual se situa "L'Alqueria dels Frares" e incorporació de la fitxa de protecció BRL.
Expediente: E-03001-2016-000147-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU de València relativa a l'ampliació de l'hospital Clínic Universitari de València.
Expediente: E-03001-2021-000160-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL "La Cinquena de La nostra Senyora de les Mercès" (Casino de l'Americà).
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
0006 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU relativa a la desafecció del subsol en la plaça Nicolás María Garelly.
Expediente: E-03001-2021-000433-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0007 - Proposa rebutjar el requeriment formulat per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0008 - Srs. Ballester Casabuena i Mundina Gómez, sobre suspensió temporal de la cambra de la APR Ciutat Vella Nord, situada en plaça Comunió de Sant Joan.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització del solar de l'antic Convent de la Puridad.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament d'equipament públic en els Docks de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Estellés, sobre millores a bord dels autobusos de l'EMT i en les parades per a millorar l'ergonomia, qualitat de servei i seguretat.
Expediente: O-89CIU-2022-000111-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Estellés, sobre estudi de la possibilitat de trasllat de l'actual ubicació del lloc de realització dels exàmens teòrics per a l'obtenció del permís de conducció a un altre lloc de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0013 - Sr. Giner Corell, sobre situació dels Plans d'Actuació Integral en la ciutat pendents d'aprovació i reparcel.lació.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre programa Reviure 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de direcció i redacció d'obres en tràmit en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructura de la Delegació de Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre vivendes d'allotjament temporal per a persones en situació de vulnerabilitat.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 7 d'abril de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de vivendes de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització carrer Pelayo.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre situació de llicències d'obres de vivendes de renda lliure, protecció pública i lloguer assequible en els Plans d'Actuació Integral en fase de tramitació.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social presentades en el Servei de la Delegació d'Habitatges en el primer trimestre del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre solucions urbanístiques a la Malva-rosa i actuacions en l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre obres de millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la III Fase de la intervenció en els edificis de la Plaça Doctor Collado 2 i 3.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la situació del PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics o en concessió per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre els projectes terciaris previstos en el barri de Zaidía.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre hostal al carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre situació de la parcel·la municipal del PAI del Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre La Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el conjunt arquitectònic d'Alqueries del carrer Olba.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre actuacions en el Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre residència de persones majors promoguda per la Companyia de Jesús i alternatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre caducitat d'expedients de la Delegació de Disciplina Urbanística.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre l'edifici de l'antic cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre l'Àrea Funcional Torrefiel-Orriols i l'estudi soci-demogràfic.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el Pla d'Ordenació de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre les obres en carrers Liñán i Carabasses.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el projecte de reordenació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre Centre Soci Cultural en la plaça del Pilar/Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre estudi sobre la possibilitat de baixar de la vorera el carril bici passeig de l'Albereda (tram Pont del Regne – Plaza d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre els delimitadors de banderola.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre situació de l'edifici número 23 del carrer Llavador.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre l'incident de nul·litat de l'Acord d'aprovació definitiva de la modificació del PGOU de València, relativa a l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre el Pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre el Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la transformació futura de Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la transformació futura de Ausias March.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre ampliació del Parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre l'eliminació de la prolongació de l'Albereda prevista en el PAI del GRAU.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre balanç anual de construcció d'habitatge social a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre habitatges declarats inhabitables en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre balanç anual d'ajudes al lloguer en 2021 i convocatòria 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre balanç anual de persones inscrites en el registre de demandants de lloguer.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre balanços anuals del servei de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el Motosharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre el Carsharing en la ciudad de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre obertura del carrer Agustín Lara.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre infraestructures de carregadors per a vehicles elèctrics a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre el lloguer de patinets elèctrics en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre autorització del domini públic servei de Motosharing.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament de Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000098-00 - Contestada
0070 - Sr. Mundina, sobre declaracions responsables i llicències d'activitat per a ús hoteler a València.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0071 - Sr. Mundina, sobre resolucions judicials que afecten l'EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0072 - Sr. Mundina, sobre conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0073 - Sr. Mundina, sobre reurbanització de l'Avinguda Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0074 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació del pàrquing de Parcent.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre panells ceràmics publicitaris de Philips.
Expediente: O-89POP-2022-000043-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0076 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta, en relació amb el PE del Cabanyal-Canyamelar, si hi ha algun problema de planejament amb la Conselleria que impedisca la seua aprovació.
Contestada
0077 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés indica que s'han denegat més de 60 declaracions responsables de la APR de Ciutat Vella Nord i pregunta si s'estan revisant totes.
Contestada
0078 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estelles prega que se li facilite la informació sobre la reparació dels carrils bici.
Quedar assabentat
0079 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta per l'estudi que es va acordar realitzar en l'última Comissió sobre possibles millores de la seguretat en el pàrquing de Centre Històric-Mercat Central.
Contestada