S'està cercant, espereu....

2022-05-18 - València

Vés enrere 2022-05-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
18-05-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE MAYO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 20 d'abril de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública docent en la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2022-001321-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
PREGUNTES.-
0003 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les hores extraordinàries dels bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0004 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals d'Intervenció Patrimonial".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0005 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'eliminació de grafitis per mitjà de pintat damunt d'aquests".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el desmantellament de les cabines de telèfon".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'mesures adoptades arran de l'informe de la OIRESCON de 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al març de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord i procediments sancionadors".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'liquidació de cànons d'empreses gestores de propietats municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'plantilla de la Policia Local de València i vacants".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el conjunt arquitectònic d'alqueries del carrer Olba".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Sant Angel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Carles Salvador".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'pagaments respecte a contractes caducades".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'transformació procediment de licitació".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'selecció i nomenament personal funcionari interí i personal laboral".
Expediente: O-89CIU-2022-000115-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'situació processos selectius ofertes públiques d'ocupació 2016 a 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000115-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr.Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els danys produïts per l'episodi de pluges torrencials".
Expediente: O-89CIU-2022-000114-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'processos d'incorporació de plantilla de la Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les jubilacions en la Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2022-000113-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'subvencions d'acció social".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'assignació pressupostària places vacants plantilla orgànica".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despesa disponible per vacants no ocupades i IT en els quatre primers mesos del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places vacants ocupades des de l'1 de gener al 6 de maig de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nombre total de llocs ocupats de prefectures de servei, adjunts a prefectura de servei i prefectures de secció de la plantilla".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals interins, millorats d'ocupació i laborals indefinits".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'cursos més demandats en el pla de formació municipal".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals no admesos en els cursos del pla de formació municipal".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'personal major de 60 anys, amb fills de dotze o menys anys o amb majors dependents a càrrec".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'baixes per malaltia comuna, accident laboral i pagament directe INSS".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'productivitat dels empleats municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'suplementació de crèdit Capítol I 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de places vacants amb dotació econòmica en el capítol I del pressupost municipal 2022 i que estan en tràmit actualment".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'reunions de deliberació de l'acord laboral prorrogat realitzades de l'1 de desembre al 5 d'abril del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord per la càmera de plaça de Bruixes".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "sancions Zona ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000046-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Bombers, caps, sergents, sotsoficials i oficials de bombers que compliran més de cinquanta-cinc anys d'edat l'any 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Agents, oficials, inspectors, intendents i comissaris del servei de Policia Local que compliran més de cinquanta-cinc anys d'edat l'any 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'personal sanitari del departament de bombers, prevenció, intervenció en emergències i protecció civil"
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Palau dels Marquesos de Montornal".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'cursos del pla de formació en matèria de prevenció del suïcidi".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'pla de formació municipal del primer semestre del 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Número de tall actual en cada borsa de treball".
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'escalons de progressió de grau del grup de desenvolupament professional inicial de la carrera professional"
Expediente: O-89VOX-2022-000022-00 - Contestada
RUEGOS Y PREGUNTAS.-