S'està cercant, espereu....

2022-05-19 - València

Vés enrere 2022-05-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
19-05-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 19-5-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 d'abril de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE I RENATURALITZACIÓ DE LA CIUTAT. Donar compte de la Resolució núm. CF-140, de 2 de maig de 2022, relativa a la tala d'una palmera monumental situada al Carrer El Batxiller, núm. 17.
Expediente: E-04001-2022-000397-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (maig).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Reposició d'exemplars ficus en la Plaça de Juan Artal Ortells (Safranar)".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Degradació de les fonts en el tram XI del Jardí del Túria".
Expediente: O-89CIU-2022-000141-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes de reparació de danys a les platges sol·licitades per la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Platja Can".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Inversions en la xarxa de sanejament".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla d'Accessibilitat dels parcs i jardins de la nostra ciutat".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Horts urbans".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Retirada d'oliveres en vorera de l'Av. Dr. Ruiz i Comes de Castellar-L'Oliveral".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Manteniment arbrat".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte WEC".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Districtes energèticament neutrals".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Negoci local sostenible".
Expediente: O-89POP-2022-000048-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Vehicles de neteja viària i aigualeig".
Expediente: O-89CIU-2022-000119-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la " Neteja d'embornals davant episodis de tempestes".
Expediente: O-89CIU-2022-000119-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en els depòsits de tempestes després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en solars, carrers i places després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en les canonades d'alleujaments d'aigües després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en la neteja de la ciutat després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en l'arbratge després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo d'abril a maig de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències als parcs i jardins després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Renovació del mobiliari i material de les postes sanitàries".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències a les platges de València després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en la neteja platges de València després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Conseqüències en l'Albufera després de la tempesta del passat 3 de maig".
Expediente: O-89CIU-2022-000120-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'eliminació de grafitis per mitjà de pintat damunt d'aquests".
Expediente: O-89CIU-2022-000124-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES