S'està cercant, espereu....

2022-05-23 - València

Vés enrere 2022-05-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
23-05-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 23 DE MAYO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 d'abril de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de Protecció "BRL Panells Ceràmics amb motius florals" al carrer Ruzafa 53.
Expediente: E-03001-2019-000198-00 - Aprovat
0003 - Proposa emetre dictamen favorable al document de Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys de l'entorn del Molí de la Torre i acordar la seua remissió a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, sol·licitant el seu informe.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del caràcter estructural del PGOU relativa als habitatges del Barri Obrer "Ramón de Castro".
Expediente: E-03001-2016-000138-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU de València "Regulació de la Dotació mínima d'aparcaments".
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0006 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL "Forn de Calç proper a la Creu Coberta".
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Sr. Giner Corell, sobre posar en valor l'empedrat dels nostres carrers establint intervencions d'integració, restauració i recuperació del mateix en totes les reurbanitzacions on reaparega i especialment on encara siga visible.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre agilitació dels processos d'autoritzacions de guals.
Expediente: O-89CIU-2022-000148-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Estellés, sobre habilitació d'espais per a l'estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal en els voltants de centres sanitaris de titularitat pública.
Expediente: O-89CIU-2022-000148-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Mundina, sobre noves Marquesines EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre actuacions per a garantir el desenvolupament del PAI d'Agustín Lara-avinguda Constitució.
Expediente: O-89CIU-2022-000148-00 - Contestada
PREGUNTES.
0012 - Sr. Estellés, sobre costos de combustible i energia vehicles EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0013 - Srs. Estellés i Giner Grima, sobre els danys produïts per l'episodi de pluges torrencials.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre l'eliminació de grafitis per mitjà de pintat damunt d'aquests.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre estudi sobre la possibilitat de baixar de la vorera el carril bici Passeig de l'Albereda (tram Pont del Regne – plaça d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre els delimitadors de banderola.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra i declaracions responsables d'obra i ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el canal d'accés ferroviari.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el registre de solars RMSER.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre processos amb inspecció de treball que actualment té oberts l'EMT i processos jurídics que l'EMT té oberts.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la resolució del contracte de redacció del projecte i de l'execució d'obres de la cotxera de Safranar de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre autoritzacions de gual.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre zones de baixes emissions a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre els projectes terciaris previstos en la Zaidía.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre hostal en carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la parcel·la municipal del Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació del parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre finalització del projecte pilot de Carsharing i aportació de dades de l'empresa a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre aparcaments públics en concessió per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre plaques i/o rètols tradicionals amb valor patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre equips encarregats de la redacció d'àrees funcionals i/o plans especials.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre el Pla Estratègic de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació dels coberts 4 i 5 de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre llicències d'enderrocaments concedides per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre urbanització de la Roqueta i adequació de l'immoble.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre itineraris paisatgístics a Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre la situació de la tramitació de concessió de llicències d'hotels i/o residències.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre situació de la Ceramo, Casino de l'Americà i Alqueria del Rei.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre situació del PAI d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Natzaret Àrea Funcional 10 i altres.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre Ciutat Esportiva del Llevant UD a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre Pla Estratègic de l'Habitatge 2017-2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre obres en el carrer Murillo, 8.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre habitatges al carrer Juristes.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre situació de la licitació del concurs de Gestió de Trànsit.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre situació de la instal·lació de parades de l'EMT i col·locació de les de tipus Bali.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre desenvolupament de l'ampliació nocturna de la xarxa de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre expropiació parcel·la per a executar carretera de Mas Camarena.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre els huits solars previstos per a aparcaments provisionals.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre les noves línies de tramvia en l'àmbit de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre afecció en el projecte del futur estadi del València de les noves normes urbanístiques d'aparcament.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre l'edifici del carrer Llavador 23.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre la situació del PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre places d'aparcament lliure de superfície i zona blava a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre la Plataforma Municipal de Gestió de l'Estacionament.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre la millora de l'accessibilitat en la via pública en 2022 i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre l'Ordenança d'obres i activitats.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre el disseny del Sector del Grau i reclamacions veïnals.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre el nou carril bici de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre la modificació de criteris d'habitabilitat i suavització de requisits per a poder habitar baixos comercials a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre el concurs internacional d'idees per al Parc de Desembocadura.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre la zona verda de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre els blocs portuaris i la seua futura demolició.
Expediente: O-89CIU-2022-000130-00 - Contestada
0072 - Sr. Mundina, sobre superfície d'espais lliures, Parcs i Jardins de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0073 - Sr. Mundina, sobre autorització del domini públic servei de Motosharing.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0074 - Sr. Mundina, sobre carrils bici, bus i taxi.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre ampliació xarxa nocturna EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0076 - Sr. Mundina, sobre combustible autobusos de l'EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0077 - Sr. Mundina, sobre ORA (Ordenança Reguladora d'Aparcament).
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0078 - Sr. Mundina, sobre nova línia 23 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0079 - Sr. Mundina, sobre nou carril bici del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0080 - Sr. Mundina, sobre propostes de multes en Zona Ora.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0081 - Sr. Mundina, sobre propostes de multa per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0082 - Sr. Mundina, sobre propostes de multa per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord per la cambra de plaça de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0083 - Sr. Mundina, sobre canvis de zones reservades a Mobilitat Reduïda.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0084 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de declaració responsable.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0085 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de direcció i redacció d'obres en tràmit en el servici obres d'infraestructura.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0086 - Sr. Giner Corell, sobre solar que alberga els enderrocs de l'antigua fàbrica de llet El Prado próxim als campus de politècnic i tarongers.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0087 - Sr. Giner Corell, sobre exposició València, Ciutat de Places.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0088 - Sr. Giner Corell, sobre ancoratge de l'estructura lenticular instal.lada en la Plaça del Ajuntament el mes d'abril passat.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0089 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització dels terrenys del Sector carrer Agustín García Lara amb avinguda Constitució.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0090 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de vivendes de renda lliure de nova planta.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0091 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de vivendes que han sol.licitat inclusió al Programa Reviure 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0092 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres que no son de nova planta.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0093 - Sr. Giner Corell, sobre desenrrolllatment urbanístic de l'Àrea funcional deu.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0094 - Sr. Giner Corell, sobre renovació de voreres en fase d'execució i obres iniciades des de l'1 de gener a l'11 de Maig del 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0095 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de vivendes de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
0096 - Sr. Giner Corell, sobre entorno del Museo de Bellas Artes de València.
Expediente: O-89POP-2022-000050-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0097 - Resposta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a la moció presentada en la sessió de 21 de febrer de 2022 pels Srs. Giner Grima i Estellés Escorihuela, sobre reparació de calçada en av. del Primat Reig (entre les vies del tramvia i el núm. 64).
Expediente: O-56192-2022-000003-00 - Quedar assabentat
0098 - Resposta de la DGT, a la moció presentada en la sessió de 22 d'abril de 2022 pel Sr. Estellés Escorihuela, sobre estudi de la possibilitat de trasllat de l'actual ubicació del lloc de realització dels exàmens teòrics per a l'obtenció del permís de conducció a un altre lloc de la ciutat de València.
Expediente: O-56192-2022-000004-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES.