S'està cercant, espereu....

2022-06-23 - València

Vés enrere 2022-06-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
23-06-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 23-6-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de maig de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (juny).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'increment de la vigilància al Parc Natural de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'enjardinament parcel·la Natzaret".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a les "Fonts ornamentals".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Manteniment i poda d'arbratge al carrer Pintor Ferrandis".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez i la Sra. Mª. José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i condicionament Na Rovella".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'estudi sobre diferents models de contenidors de recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2022-000176-00 - Sobre la mesa
0010 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge en la Avda. de la Plata".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge al carrer Olivereta".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Rebutjat
0012 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als "Escocells buits o en mal estat".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Rebutjat
0013 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les "Mesures d'inclusió i accessibilitat per a persones amb daltonisme a les platges".
Expediente: O-89CIU-2022-000177-00 - Aprovat
PREGUNTES
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Nova contracta de comunicació del Servici Devesa Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a les "Ajudes pel Temporal Gloria".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa als "Abocadors incontrolats en l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'augment del pressupost per al dragatge de canals i séquies de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Recollida de la palla de l'arròs en l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Jardí del Túria".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0020 - Preguntas que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa als "Horts Urbans".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa als "Abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a les "Obres de 'Actualització de canalitzacions principals de reg de francs i marjals a l'entorn de la Font d'en Corts (València)".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Parc de Desembocadura".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Contracte de manteniment de fonts".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Nou jardí Plaça Mare de Deu del Castell"
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa a les "Instal·lacions d'energies renovables".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa als "Districtes energèticament neutrals".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relativa a "València, ciutat climàticament neutra i intel·ligent per al 2030".
Expediente: O-89POP-2022-000065-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Ajudes sol·licitades per a implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Dispositiu de neteja durant la celebració de l'Orgull 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Dispositiu de neteja durant la nit de Sant Joan".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativas al "Dispositiu de neteja i recollida de residus a propòsit de la Fira Alternativa".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla de manteniment i neteja de solars municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Sensorització de contenidors amb la iniciativa de Smart City València".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativas al "Pla Local de Gestió de Residus".
Expediente: O-89CIU-2022-000165-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Poda i cures de l'arbratge al carrer Pare Orfes".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'abandó de l'arbratge i jardins del Barri de la Llum".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Poda en el carril bici de l'avinguda Germans Maristes de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Poda en la zona de la plaça Alcalde Domingo Torres del barri de Benimaclet".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Poda i tractament de l'arbratge dels barris Pla del Remei i Gran Via".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Tala d'arbre en la avda. Blasco Ibáñez".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de maig a juny de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Canvi de redacció de la clàusula relativa a l'acreditació de la solvència tècnica".
Expediente: O-89CIU-2022-000161-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nivells acústics de les estacions de mesurament situades en zones ZAS".
Expediente: O-89CIU-2022-000171-00 - Contestada
0046 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat