S'està cercant, espereu....

2022-06-27 - València

Vés enrere 2022-06-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
27-06-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 27 DE JUNIO DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de maig de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública el document de "correcció d'errors del Catàleg de Béns i Espais Protegits, BRL 03-04 Col·legi Jesús i María".
Expediente: E-03001-2022-000226-00 - Aprovat
0003 - Proposa quedar assabentat de la documentació presentada per AUMSA, relativa al "Document d'Estratègia de Renovació Urbana del Polígon Industrial Vara de Quart com a Districte Innovador de València".
Expediente: E-03001-2021-000200-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0004 - Srs. Giner Grima y Estellés Escorihuela, sobre procés de transformació de la línia 24 d'EMT a un servei 'a demanda'.
Expediente: O-89CIU-2022-000152-00 - Contestada
0005 - Sra. Torrado, sobre bol.lards retirats carrer de vianants.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0006 - Sr. Giner Corell, sobre establir la tramitació d'urgència en els expedients de llicències d'obres de nova planta amb vivendes de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Estellés, sobre renovació de voreres i calçades en el Polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89CIU-2022-000186-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Mundina, sobre semàfor avinguda Peris i Valero.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0009 - Sr. Mundina, sobre zona per als vianants carrer Alqueria de Benimassot.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Aprovat
PREGUNTES.
0010 - Sr. Giner Grima, sobre ajuda a ciutadans ucraïnesos en matèria de vivenda (pregunta dirigida al Servici de Vivenda).
Expediente: O-89CIU-2022-000170-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de declaració responsable.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0012 - Sr. Giner Corell, sobre acoratge d'estructures en via pública.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0013 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres de vivendes de renda lliure de nova planta.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obra que no són de nova planta.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions de vivendes municipals en règimen de lloguer social en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre construcció d'edificis de nova planta amb vivendes municipals per a règim de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació e intermediació presentades en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre sol.licituts de demandes de lloguer social presentades en el Servici de la Delegació de Vivendes.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions d'expropiació en execució pendent d'executar o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre taps urbanístics de la ciutat en tràmit.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre estudi urbanístic de les Casetes Roses de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre Carta de Servici en el Servici de LLicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre vivendes municipals en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre costos de combustible i energia vehicles EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre nou projecte de la cotxera de Safranar de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra i declaracions responsables d'obra i ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el canal d'accés ferroviari.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre inspecció d'habitatges turístics.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre la EMTFest i la nova xarxa nocturna d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre processos oberts en EMT amb la Inspecció de treball.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre els 8 solars cedits a Mobilitat Sostenible i previstos per a aparcaments provisionals.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el PAI d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge (PEV).
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre els blocs portuaris i la seua futura demolició.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre els plans urbanístics futurs per a les 'Casetes Roses' de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre projectes terciaris en la Zaidía.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre hostal en carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre l'edifici del carrer Llavador 23.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, estudi sobre la possibilitat de baixar de la vorera el carril bici Passeig de l'Albereda (tram Pont del Regne–Plaza d'Europa).
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació del parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el Pla Estratègic de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació dels coberts 4 i 5 de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre afecció en el projecte del futur estadi del València de les noves normes urbanístiques d'aparcament.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la situació del PAI del Grau i reclamacions veïnals sobre el futur planejament.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre l'Ordenança d'obres i activitats.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el nou carril bici de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre PAI Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre el soterrament de la ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la superilla de Calixt III i Palleter.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la superilla de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0055 - Sr. Gosálbez, sobre el carrer Llanterna.
Expediente: O-89VOX-2022-000037-00 - Contestada
0056 - Sr. Mundina, sobre celebració del 'EMTFest'.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0057 - Sr. Mundina, sobre combustible autobusos de l'EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0058 - Sr. Mundina, sobre línia C-1 EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0059 - Sr. Mundina, sobre comptador carrer Xàtiva anell ciclista.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre prohibició d'estacionament carrer Castell de la Creu.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre la ZAL.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0062 - Sr. Mundina, sobre autorització del domini públic del servei de motosharing.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre cursos de formació sobre autobusos elèctrics al personal de tallers.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre projecte pilot "CarGreen".
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0065 - Sr. Mundina, sobre funcionament de la línia C1 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre obres modernització estació d'autobusos de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre la Subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2022-000173-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre multes APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
0069 - Sr. Mundina, sobre multes cambra plaça de Bruges (APR Ciutat Vella Nord).
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0070 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que la Delegació de Mobilitat Sostenible es coordine amb la de Protecció Ciutadana per a vetlar perquè en el centre de la ciutat no es faça un mal ús de les zones de càrrega i descàrrega.
Quedar assabentat