S'està cercant, espereu....

2022-07-20 - València

Vés enrere 2022-07-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
20-07-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE JULIO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 22 de juny de 2022
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'activitat de professor associat a temps parcial.
Expediente: E-70008-2022-000098-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "endreçar i mantindre els fanals de les vies públiques de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000204-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, relativa a "desenvolupar i implantar adaptacions en el procediment de responsabilitat patrimonial, per a objectivar al màxim la culpa i responsabilitat de l'administració municipal".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, relativa a "abonar el plus de transport als empleats municipals que tenen dret en la nòmina del mes següent".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR fins a juliol 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA fins a juliol 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla Director de Ciberseguretat de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberamenazas o ciberatacs".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al juny de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord i procediments sancionadors".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'liquidació de cànons d'empreses gestores de propietats municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el desmantellament de les cabines de telèfon".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'vacants en la plantilla de la Policia Local de València derivades de l'oferta de 2018 i 2019".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals d'Intervenció Patrimonial".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'obres en la façana de l'edifici consistorial de la Plaça de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'dependències amb sistema de climatització i/o aire condicionat".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la instal·lació de fanals solars per a substituir fanals obsolets en l'Horta Sud".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'estudi per a saber que edificis municipals han de comptar amb pla d'autoprotecció".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' l'ús de l'Alqueria de Falcó".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' la intervenció en l'Alqueria del Tennis o del carrer Astúries".
Expediente: O-89CIU-2022-000187-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Expedients de responsabilitat patrimonial per absència o presència de tapes d'arquetes trencades en via pública".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'expedients sancionadors de botellons en via pública tramitats pel servei central de procediment sancionador".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'robatoris de coure en el cablejat d'enllumenat públic municipal".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'productivitat VIP".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Subalterns del Servei d'Educació".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'mestres Servei d'Educació".
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Servei d'Acció Cultural"
Expediente: O-89VOX-2022-000039-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'infraccions, sancions i execucions per incompliments d'ordre de cessaments en habitatges d'ús turístic".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'concursos declarats deserts".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Revisió de Preus".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Imposició de sancions per la comissió d'infracció en matèria d'animals de companyia".
Expediente: O-89CIU-2022-000191-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en el seu lloc inclòs el concepte retributiu conjunt PHF1".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en els seus llocs inclòs el concepte retributiu MD".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en els seus llocs inclòs el concepte retributiu DE".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en els seus llocs inclòs el concepte retributiu conjunt PHF3".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en els seus llocs inclòs el concepte retributiu JP1".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que tenen en els seus llocs de treball inclòs el concepte retributiu JP3".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nombre d'empleats municipals de nivell C1, C2 i AP que han completat o completaràn el l'any 2022 el desenrrotllament de la carrera professional si complixen amb els requisits establits en el reglament".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nombre d'empleats municipals de nivell A1, A2 i B que han completat o completaràn en l'any 2022 el desenrrotllament de la carrera professional si complixen amb els requisits establits en el reglament".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que han causat baixa de la plantilla municipal en el segon trimestre de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nombre de prefectures en la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referènciades en la RPT anual y cost nòmina mes juny 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública"
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses de personal primer semestre de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de places vacants amb dotació econòmica en el Capítol 1 del Pressupost municipal 2022 i que estàn en tràmit".
Expediente: O-89POP-2022-000071-00 - Contestada
0049 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0050 - Proposa aprovar la 2a modificació de Plantilla 2022.
Expediente: E-01101-2022-002887-00 - Aprovat
0051 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada en cine d'estiu - Técnica preimpresió (76039) d'EMPUJU 2021.
Expediente: E-01101-2022-001846-00 - Aprovat