S'està cercant, espereu....

2022-07-21 - València

Vés enrere 2022-07-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
21-07-2022
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 21 DE JULIO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de juny de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Proposa quedar assabentat de la incorporació del regidor Javier Ismael Mateo García com a vocal suplent en la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana.
Expediente: O-56193-2022-000002-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el Sr. Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre "Zona per als vianants carrer Alqueria de Benimassot"
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Aprovat
0004 - Moció que presenten el Sr. Giner *Grima i el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El procés de consultes del concurs de la plaça de l'Ajuntament amb els floristes."
Expediente: O-89CIU-2022-000203-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - Pregunta que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Participació d'immigrants en el Decidim VLC"
Expediente: O-89CIU-2022-000189-00 - Contestada
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Persones sense llar carrer Sagasta"
Expediente: O-89CIU-2022-000189-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenten el Sr. Giner Grima del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Disseny del procés per a l'homenatge als moviments socials"
Expediente: O-89CIU-2022-000195-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Vehicles PLV"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Departament atenció a mates patinets"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester *Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Quads i bicis en servei de Platges"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Simulacre incendie Albufera"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Accidents de trànsit amb conseqüències a vianants, ciclistes i conductors durant el primer semestre del 2022"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Grup de protecció a personalitats"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Ambulància de bombers"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Destí dels agents de mobilitat i exempts del curs del IVASPE"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Decomís de drogues primer semestre 2022"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Analítiques de drogues primer semestre 2022"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Dispositius taser i cambres cam"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Emissores de comunicació"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Drons policia local"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Unitat canina d'operacions policials"
Expediente: O-89VOX-2022-000040-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "La coordinació metropolitana de la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Els sonòmetres de la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'equipament i material de treball de la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Botelló després de les proves d'accés a la universitat"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Control i campanyes contra la venda il·legal i decomisos"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Seguretat en la Malva-rosa"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Seguretat en el vell llit del riu Túria"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El botelló en diferents zones de la ciutat"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Etilómetros de la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "La Policia de barri a la ciutat de València i el repartiment en unitats i tasques dels 181 agents incorporats"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Seguretat en Orriols"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Denúncies en 2022 interposades per la Policia Local de València"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'Ordenança de Convivència i Civisme en l'Espai Públic"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El sistema SideInfo i la part SideInfo Netsense"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Denúncies de la Policia Local respecte a aspectes relacionats amb el trànsit"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Costos combustible en els vehicles de bombers"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Costos combustible en els vehicles de Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El personal de la Policia Local en segona activitat"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0040 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'accés de la Policia Local a la base de dades del Ministeri de l'Interior a través de l'aplicació informàtica Argos"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenta el Sr. Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Jupetins antibales per a la Policia Local"
Expediente: O-89CIU-2022-000196-00 - Contestada
0042 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Associacions de Veïns als qui no s'ha concedit cap ajuda o subvenció sol·licitades en 2021 i 2022"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0043 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Modificació del Reglament de Participació Ciutadana"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0044 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Projectes i Estratègies participatives de l'Ajuntament de València"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0045 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Tràmits davant el Servei de Gestió Tributària Integral"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
0046 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Procés participatiu relatiu al 'Monòlit' de la Plaça de l'Ajuntament"
Expediente: O-89POP-2022-000074-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES