S'està cercant, espereu....

2022-07-21 - València

Vés enrere 2022-07-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
21-07-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 21-07-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de juny de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Designació vocal titular en la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports a Javier Ismael Mateo García, en substitució de Pilar Bernabé García.
Expediente: O-56196-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa l'adhesió del municipi de València a la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme.
Expediente: E-02230-2022-000068-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Deficiències en els CMAPM de Benimaclet i Sant Isidre".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Rebutjat
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Tancament piscines municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Retirat
0006 - MOCIÓ que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Prevenció i protocols sobre la violència sexual contra les dones".
Expediente: O-89CIU-2022-000212-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre neteja d'immobles, immobles emblemàtics i edificis protegits de pintades".
Expediente: O-89CIU-2022-000210-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenta D. José Vicente Gosálbez Paya, del Grupo Municipal Vox, relativa a "Desenvolupar una adequació de les instal·lacions esportives en funció del marc poblacional en el qual se situa i garantir l'accessibilitat de totes elles".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Rebutjat
0009 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Realització d'una rèplica del bust de Constantí Llombart".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Procés de selecció per a la contractació de personal d'atenció primària de caràcter bàsic en els CMSS".
Expediente: O-89CIU-2022-000190-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Dispositiu d'emergència per a l'atenció a les persones vulnerables enfront de les altes temperatures".
Expediente: O-89CIU-2022-000190-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Trobada d'Ajuntaments de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors de maig de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000190-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Programa de la UE de distribució de fruites, hortalisses i llet en els centres escolars".
Expediente: O-89CIU-2022-000190-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Persones sense llar carrer Sagasta".
Expediente: O-89CIU-2022-000190-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Realització de tastos en el Centre arqueològic de l'Almoina".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Nova biblioteca municipal d'Orriols".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Servicis Socials".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Esports".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds d'ajuda a domicili".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a sol.licituds de "menjar a casa".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Biblioteques municipals".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Museus municipals".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Llista d'espera de teleassistència".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Manteniment, neteja i conservació de la muralleta del riu, ponts històrics, estàtues, escultures i resta d'elements de patrimoni històric disseminats per la nostra ciutat".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Cens d'habitatge precari de la base informàtica de serveis socials".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Atenció a persones amb discapacitat".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Nombre de mestres en cadascun dels col·legis municipals".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Restes de la tortada de Goerlich".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Prestacions econòmiques individualitzades".
Expediente: O-89VOX-2022-000041-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Col.laboració VIPA 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Protocol d'actuació amb les forces de seguretat en monuments protegits".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les accions de l'empresa de comunicació a càrrec de la Delegació de Recursos Culturals".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "La situació convocatòria i adjudicació d'ajudes al sector cultural".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Actes amb motiu del 120 aniversari de la Biblioteca Històrica i l'Hemeroteca".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Declaració de desert del concurs d'assistència tècnica per a la V edició del Festival Internacional del Circ de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Nomenament de coordinador en La Mutant".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Col·locació de la placa del Gremi d'Artistes Fallers".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Publicació de llibres i previsió en 2022 i 2023".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Utilització de les biblioteques municipals i obertura a l'estiu".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Visites als Museus i Monuments de l'Ajuntament de València i directors de museus".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Situació dels projectes del Centre Arqueològic de la Almoina".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Nomenament de comissionat València Music i estatuts de la Mostra".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Memòria dels cronistes de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000199-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Situació dels subalterns i professionals en els centres educatius".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les obres en els centres educatius".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0046 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pagament del xec escolar al juliol de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0047 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Redacció d'un estudi previ de viabilitat per a una escola infantil en Malilla".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0048 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Situació de l'adjudicació del Servei de Menjador dels Col·legis Municipals del Fernando dels Rius i Benimaclet".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0049 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'absentisme en el curs 2021-22".
Expediente: O-89CIU-2022-000198-00 - Contestada
0050 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Conservatori Municipal José Iturbi".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0051 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes d'emergència".
Expediente: O-89POP-2022-000072-00 - Contestada
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - Resposta de la Sra. Presidenta sobre moció que va presentar el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre ampliació de la prestació del bon menjador", en la sessió de la Comissió de data 23 de juny de 2022
Contestada
0053 - Pregunta 'in voce' formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Neteja de pintures en edificis protegits'.
Contestada
0054 - Pregunta 'in voce' formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Edifici ocupat en Av. del Port 182 i reorganització de les classes durant el mes de juny de la Universitat Popular'.
Contestada
0055 - Pregunta 'in voce' formulada per Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Renovació de la direcció del Conservatori José Iturbi'.
Contestada
0056 - SERVICI PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposta aprovar la sol·licitud d'adhesió del municipi de València a l'Associació de municipis de la Línia de Defensa Immediata.
Expediente: E-02001-2022-000790-00 - Aprovat