S'està cercant, espereu....

2022-07-21 - València

Vés enrere 2022-07-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
21-07-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 21-07-2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de juny de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera datilera (Phoenix Dactylifera) monumental (99110205/191) situada en la mitgera del Carrer Jacinto Benavente enfront del núm. 17.
Expediente: E-04001-2022-000651-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (juliol).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i manteniment d'escocells en el barri d'Aiora".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i millora del jardí situat en plaça Santa Mónica i poda d'arbratge al carrer Sagunt".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i condicionament Creu Coberta".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda d'arbratge al carrer Lleida".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Jardí de l'Avinguda Blasco Ibáñez".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'estudi sobre diferents models de contenidors de recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2022-000176-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge al carrer Ruaya amb Visitació".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Intervenció al carrer Francisco Comes Martínez".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Intervenció en l'Av. Doctor Waksman i Fonteta de Sant Lluís".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Rebutjat
0013 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Parc de la Plaça Raquel Payá Pedagoga".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Rebutjat
0014 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als "Escocells situats enfront del col·legi públic Jaime Balmes".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Rebutjat
0015 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge al carrer Batxiller escaira amb Maestro Esteban Catalá".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Aprovat
0016 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge al carrer Les Moreres i carrer Suïssa".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Aprovat
0017 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'endreçament amb clos del carrer Vicent Baldoví del Palmar i l'avinguda de les Gavines del Perellonet".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda en l'arbratge al carrer Algímia d'Alfara núm. 3".
Expediente: O-89CIU-2022-000211-00 - Retirat
PREGUNTES
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Reparació i manteniment de les platges".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Temporada de platges 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Balanç d'aus migratories en el Racó de l'Olla".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Treballs de poda en la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'adjudicació del contracte de treballs de dragatge de set canals navegables en L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Soterrament dels contenidors de residus en la Plaça de Rodrigo Botet".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte de nou Jardí de Joan XXIII després de la seua paralització al juliol de 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Parc Gulliver".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Rebut de l'aigua a la ciutat de València".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Inversions en el Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas a la "Construcció d'unitats d'enterrament".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Espais barrats per a horts urbans "irregulars" a l'entorn del futur Parc de Desembocadura".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'urna arbre compostable".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Campanya "Negoci local sostenible"".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Instal·lació solar fotovoltaica Centre d'Operacions de Vara de Quart".
Expediente: O-89POP-2022-000073-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Esments especials per a municipis amb Bandera Blava".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Obres i reparacions als parcs i jardins de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Cartes d'Emergència Climàtica".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Manteniment del patrimoni arbori monumental de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Inspecció de poda i parcs i jardins".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Estacions multiparamètriques en la xarxa d'aigua potable".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de juny a juliol de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Incidència COVID a la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2022-000193-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Plagues de rantelles i mosquits".
Expediente: O-89CIU-2022-000188-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0045 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre la "Caiguda de ciutadà per boletes de les palmeres".
Quedar assabentat
0046 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre els "Contractes de recollida de residus i de jardineria que s'estan licitant".
Contestada