S'està cercant, espereu....

2022-07-25 - València

Vés enrere 2022-07-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
25-07-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE JULIO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de juny de 2022.
Aprovat
0002 - Dona compte de la designació del Sr. Javier Ismael Mateo García com a vocal suplent en la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat.
Expediente: E-00406-2022-000014-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposar aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU "Remodelació del Estadi Ciutat de València".
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València sobre desafecció de subsol en la plaça Nicolás María Garelly.
Expediente: E-03001-2021-000433-00 - Aprovat
0005 - Proposa emetre dictamen favorable a la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de la Naturalesa Urbana de València per a incorporació de la fitxa de protecció del BRL "Antiga Presó de Dones".
Expediente: E-03001-2020-000045-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa a l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari en la Poma Dotacional configurada pels carrers Menéndez y Pelayo, Doctor Moliner, Gascó Oliag i av. Blasco Ibáñez.
Expediente: E-03001-2021-000160-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0007 - Proposa aprovar la Moció subscrita per la Regidora Delegada de Planificació i Gestió Urbana de data 18 de juliol de 2022 relativa al Sector "Grao".
Expediente: E-03001-2011-000014-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0008 - Dona compte de l'acord de Ple en sessió extraordinària de 13/07/2022, sobre la prestació del servei públic municipal d'estacionament vehicles en l'aparcament públic de la plaça de la Reina i el seu encàrrec a l'Empresa Municipal de Transports, SAU, Mig Propi (EMT).
Expediente: E-01801-2021-005055-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sr. Estellés, sobre actuacions per a baixar el carril bici de la prolongació de l'Albereda a la calçada.
Expediente: O-89CIU-2022-000216-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre accions des de Mobilitat Sostenible per a la millora de l'aparcament en Patraix.
Expediente: O-89CIU-2022-000216-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Mundina, sobre aparcaments públics a València.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Giner Corell, sobre desenrrotllament i aprovació de la carta de servici de llicències urbanístiques obres d'edificació amb efectes anteriors a l'1 de Gener del 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0013 - Sr. Mundina, sobre Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0014 - Sr. Mundina, sobre sentencia Tribunal de Comptes.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0015 - Sr. Mundina, sobre sancions zona regulada ORA.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre peatge accessos a la ciutat i càrrega i descàrrega.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina, sobre pàrquings dissuasius.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0018 - Sr. Mundina, sobre extensió zona ORA PMOME.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre inspecció d'habitatges turístics.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra i declaracions responsables d'obra i ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre nou projecte de la cotxera de Safranar de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre costos de combustible i energia vehicles EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre adquisició del Palau de Montortal i accions per a la seua compra.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre situació en el bloc de cases de les 'Casetes Roses' de la Malva-rosa i del Pla Especial en desenvolupament.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre La Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre hostal al carrer Indústria.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els projectes terciaris previstos en el barri de Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre equipament de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics o en concessió per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre la III Fase de la intervenció en els edificis de la plaça Doctor Collado 2 i 3.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el concurs del Bus Turistic.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre la Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre actuacions en el Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre el Pla Estratègic de la Marina i l'Hotel.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre l'edifici del Cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre situació els plecs de les Contractes de Ponts, Túnels i Pontons i els plecs dels Ponts Històrics Protegits.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre situació dels habitatges de propietat municipal en relació als Informes d'Avaluació de l'Edifici (IEE) i Pla d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre equips de redacció d'àrees funcionals i situació d'aquests.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre informe anual de gestió 2020-2021 entregat a la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural de PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre places d'aparcament lliures i de l'ORA en les superilles de Orriols i Palleter.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre els usos dels coberts 4 i 5.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre els habitatges al carrer Juristes, 6.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre ordres de cessament i ordres de regularització d'Habitatges Turístics.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre enfonsament interior habitatge al carrer Berenguer Mallol.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre obertura i títol habilitant en l'edifici del Palau de les Comunicacions.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre el pagament a IGSA per a saldar el deute amb motiu de la sentència de 'Tabacalera'.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre les obres del nou Estadi del València C.F.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre licitació de la renaturalització de l'avinguda de l'Oest, plaza Sant Agustín i carrer Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre renaturalització de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre finalització de la substitució de marquesines de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València (PMoME), que ha elaborat la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre situació de l'Acord marc per a l'Execució d'Obres de Demolició.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre ampliació d'obres de reurbanització al carrer Isabel La Catòlica.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre concessió llicencies a restaurants del Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre Pla d'humitats i filtracions en aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre el recurs a la rehabilitació d'habitatges en el Cabanyal i el Pla ARRU.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de sensors de càrrega i descàrrega.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre retirada d'una grua sense llicència en unes obres de la Facultat de Teologia.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre revisió d'adscripció de solars per la Delegació de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre la xifra d'usuaris i reforç de personal de la xarxa nocturna.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre la situació de la concessió de la llicència d'obres del tendal de la Basílica.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre el canal d'accés i el túnel passant.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre situació de guals concedits i en procés de tramitació així com expedients per ús indegut.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre la Ciutat Esportiva del Llevant UD a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre obres en l'Estació d'Autobusos de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre llicències de rehabilitació d'edificis.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre llicències de nova edificació.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre situació de llicències en tramitació o concedides a hotels, apartaments turístics i residències.
Expediente: O-89CIU-2022-000206-00 - Contestada
0074 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de llicències d'obres que no són de nova planta concedides en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0075 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de sol.licituds i projectes de llicències d'obres que no sòn de nova planta registrades en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, en els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0076 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de llicències d'ocupació concedides en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0077 - Sr. Giner Corell, sobre abonament interessos de demora de les Delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Gestió d'Obres d'Infraestructura i Manteniment d'Infraestructures en cada un dels mesos del primer semestre de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0078 - Sr. Giner Corell, sobre concessió de sòl del primer front marítim en carrer Eugenia Viñes, Drassanes i José Ballester Gozalbo.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0079 - Sr. Giner Corell, sobre creiximent o decreiximent anual (juliol 2021- juliol 2022) en el nombre d'expedients de llicències d'obres.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0080 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de llicències d'obres que sòn de nova planta concedides en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0081 - Sr.Giner Corell, sobre nombre total d'instàncies de declaració responsable registrades en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0082 - Sr. Giner Corell, sobre comunicacions de transmisió de vivendes per dret de compra per a incrementar el Parc Municipal de Vivendes en règimen de lloguer.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0083 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de vivendes que han sol.licitat l'inclusió al Programa Reviure 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0084 - Sr. Giner Corell, sobre consideracions, correccions o informe de la Conselleria de Cultura PEC del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0085 - Sr. Mundina, sobre reurbanització provisional de l'avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2022-000075-00 - Contestada
0086 - Sr. Mundina, sobre aparcaments de vehicles en superfície.
Expediente: O-89POP-2022-000067-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0087 - Resposta del Servici de Coordinació en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, a la moció presentada en la sessió de 23 de maig de 2022 pel Sr. Giner Corell, sobre posar en valor l'empedrat dels nostres carrers, establint intervencions d'integració, restauració i recuperació del mateix en totes les reurbanitzacions on reaparega i especialment on encara siga visible.
Expediente: O-56192-2022-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0088 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés, prega que des de la regidoria competent es duga a terme una acció urgent de millora de l'asfaltat de l'entorn de l'avinguda de les Gavines i els vials d'accés a les platges.
Quedar assabentat
0089 - Sr. Estellés, sobre mesures urgents de millora de l'asfaltat en l'avinguda de les Gavines i els vials d'accés a les platges en el Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2022-000217-00 - Rebutjada l'urgència