S'està cercant, espereu....

2022-09-21 - València

Vés enrere 2022-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
21-09-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2022.
Aprovat
0002 - Dona compte del nomenament del Sr. Javier Ismael Mateo García com a vocal suplent de la Comissió de Gestió de Recursos, Adm. Electrònica, Personal i Control Administratiu.
Expediente: E-56195-2022-000009-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Proposa desestimar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista en el CEIP FP CE Cheste.
Expediente: E-01101-2022-000806-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista del Grau d'Emergències i Protecció Civil en el complex educatiu de Cheste.
Expediente: E-01101-2022-003102-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar l'autorització de compatiblitat per a activitat pública com a professor especialista del Grau d'Emergències i Protección Civil en el CEIP FP CE Cheste.
Expediente: E-01101-2022-003300-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0006 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'determinar que l'oferta d'ocupació pública municipal del 2022 estiga constituïda preferentment i tenint en compte els sectors prioritaris per places d'agents i bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'impulsar totes les oposicions de places en les seues diferents escales i graus de titulació de protecció ciutadana, benestar social, educació, llicències i cultura incloses en les ofertes d'ocupació aprovades".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sanció per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions zona ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'aprovació bases procés d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2022-000221-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'bases procés d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2022-000221-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89CIU-2022-000221-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de València en 2021 i 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'situació de les bases d'accés a la funció pública per a proveir per mitjà d'oposició, concurs-oposició o concurs de mèrits de les places que integren les ofertes públiques d'ocupació aprovades i pendents de desenrotllar".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despesa disponible, alliberat o no, utilitzat per les vacants pressupostades però no ocupades i IT, en els huit primers mesos de l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'assignació econòmica total afectada, pendent d'executar, de la relació de places vacants amb dotació econòmica, en el Capítol 1 del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000089-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'incorporacions i baixes definitives de Bombers des del 15 de juny del 2019".
Expediente: O-89VOX-2022-000043-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'incorporacions de mestres a col·legis municipals curs 2022/2023".
Expediente: O-89VOX-2022-000043-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'incorporacions i baixes definitives de treballadors socials, tècnics mitjans i tècnics auxiliars de serveis socials".
Expediente: O-89VOX-2022-000043-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-