S'està cercant, espereu....

2022-09-22 - València

Vés enrere 2022-09-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
22-09-2022
Hora:
13:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 4 d'abril de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA. Proposa modificar el règim de sessions i composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamaciones
Expediente: O-05656-2022-000001-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA. Proposa procedir a l'elecció de President/a i Vicipresidents/es de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Aprovat
0004 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de febrer al 15 de març de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000612-00 - Quedar assabentat
0005 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de març al 15 d'abril de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000619-00 - Quedar assabentat
0006 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 d'abril al 15 de maig de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000627-00 - Quedar assabentat
0007 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de maig al 15 de juny de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000761-00 - Quedar assabentat
0008 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de juny al 15 de juliol de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000770-00 - Quedar assabentat
0009 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de juliol al 15 d'agost de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000793-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTA
0010 - Pregunta que presenta Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Retards en els informes de Suggeriments i Reclamacions".
Expediente: O-89CIU-2022-000223-00 - Contestada
0011 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat