S'està cercant, espereu....

2022-09-22 - València

Vés enrere 2022-09-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
22-09-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÀTICA DE 22-9-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juliol de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Identificació i delimitació cartogràfica de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions existents a la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Rebutjat
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja de carrers i jardins, manteniment d'escocells i poda d'arbratge en el barri de Malilla".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenten la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les "Millores i nous elements al jardí Nino Bravo per a un major reconeixement de l'artista".
Expediente: O-89CIU-2022-000238-00 - Retirat
PREGUNTES
0006 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Transvasament d'arenes".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Qualitat acústica".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativas a la "Millora de l'accessibilitat dels itineraris de la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "35 Aniversari Jardí del Túria".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativas a "L'estat d'execució de dos nous depòsits de tempestes a València".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Informació del requeriment de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de cessament d'abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000091-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Preparació de la via pública davant episodis de tempestes".
Expediente: O-89CIU-2022-000222-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'Ordenança Municipal sobre Protecció, Benestar i Tinença d'Animals de Companyia".
Expediente: O-89CIU-2022-000222-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Caiguda de labranca principal del ficus macrophylla del Parterre de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000222-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives al "Manteniment de l'arbratge".
Expediente: O-89VOX-2022-000046-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0016 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, sobre el "Procediment d'inspecció i detecció d'arbres amb el risc de trencament i caiguda".
Contestada
0017 - Prec formulat "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Nova contracta de jardineria".
Quedar assabentat
0018 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Plantació en el Pont de les Flors".
Contestada
0019 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Ubicació de contenidors al carrer Isabel La Catòlica".
Contestada
0020 - Pregunta formulada " in voce" per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'anomalía en ficus en Gran Vía Ferran El Catòlic".
Contestada