S'està cercant, espereu....

2022-09-22 - València

Vés enrere 2022-09-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
22-09-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 22-09-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juliol de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar conveni per a la creació de l'Escola Infantil Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2010-001164-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'Estratègia d'Intervenció Social amb persones sense llar Ciutat de València 2022-2027.
Expediente: E-02231-2022-000012-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral (AVAPACE).
Expediente: E-02000-2022-000132-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a favor de l'associació Mamás en Acción
Expediente: E-02000-2022-000135-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'associació PROTED (Pro tercera edad)
Expediente: E-02000-2022-000143-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Rosario Ángeles Valls Ballester (Rosángeles Valls)
Expediente: E-02000-2022-000142-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Ramón Almazán Hernández.
Expediente: E-02000-2022-000138-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Joan Francesc Mira i Casterà.
Expediente: E-02000-2022-000134-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor de la Sra. Carme Miquel i Diego.
Expediente: E-02000-2022-000133-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Benidoleig 9, com "carrer d'Emma Castelnuevo (matemàtica)"
Expediente: E-02000-2022-000168-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa modificar la retolació en la llegenda del carrer denominat com "Miguel Ángel Blanco (víctima del terrorisme)", per carrer de "Miguel Ángel Blanco (víctima del terrorisme d'ETA)".
Expediente: E-02000-2017-000104-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP França (paral·lela) com "carrer de Julio Chornet López (metge i regidor socialista de l'Ajuntament de València 1936-1937".
Expediente: E-02000-2022-000144-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Sector La Torre G, com "carrer de l'agrupació de Dones Lliures (organització de dones anarcosindicalistes)".
Expediente: E-02000-2022-000171-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Lola Gaos, com a "carrer de Jorge Sepúlveda (músic)".
Expediente: E-02000-2022-000031-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el passatge EP Librero Esclapes, com "passatge de Vicent Vila Gimeno - Wila (pintor, aquarel·lista i cartellista)".
Expediente: E-02000-2022-000055-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació del tram corresponent als núms. 1 i 2 del carrer Cobertís de Sant Tomàs, i designar la plaça en la qual conflueixen els carrers Cobertís de Sant Tomàs i Guillem del Rei, com "plaça de Paco Bascuñan Rams (dissenyador)".
Expediente: E-02000-2022-000026-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació del tram corresponent als números del 1 al 3 i del 2 al 8 del carrer de la Safor, i es denomine com "carrer de Bernardo España Edo - Españeta (llegenda del valencianisme encarregat del material del club).
Expediente: E-02000-2022-000141-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Barraques de Llácer 3, com "carrer de Paz Azzati Cutanda (política)".
Expediente: E-02000-2022-000169-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar el carrer EP Xaraco (paral·lela), com "carrer de Josefina Landete Aragó (odontòloga)".
Expediente: E-02000-2022-000170-00 - Aprovat
MOCIONS
0021 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Pista patinatge".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Rebutjat
0022 - MOCIÓ que presenta conjuntament la Sra. Maria Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre visibilització i reconeixement de la discapacitat orgànica".
Expediente: O-89CIU-2022-000232-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Adoptar mesures de seguretat, catalogació, identificació, manteniment, conservació i rehabilitació en l'emmagatzematge de les restes històriques i patrimonials municipals".
Expediente: O-89VOX-2022-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Maria Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre Pla d'Intervenció Arqueològica en la Plaça de la Reina".
Expediente: O-89CIU-2022-000236-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Mesures per a la millora de l'estat de l'Escorxador de Borbotó
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0026 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Conservació, manteniment i inversions en col.legis".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Situació actual de l'Escorxador de Borbotó".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Actuacions en els museus, monuments i altres béns patrimonials adscrits a la Delegació de Patrimoni Històric i Recursos Culturals".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Empadronaments especials".
Expediente: O-89VOX-2022-000044-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Incorporacions i necessitats a les plantilles de mestres dels col·legis municipals amb l'inici del curs 2022/2023".
Expediente: O-89VOX-2022-000044-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Personal assignat actualment a cadascun dels centres municipals de servicis socials".
Expediente: O-89VOX-2022-000044-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Piscines Abastos i Ayora".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centre de día per a persones majors".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Equipament Social. Centre persones amb discapacitat".
Expediente: O-89POP-2022-000090-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la situació de la gestió de les instal·lacions esportives municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000224-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'increment dels programes de respir familiar".
Expediente: O-89CIU-2022-000224-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la confecció d'un facsímil de la Real Senyera".
Expediente: O-89CIU-2022-000224-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0038 - Pregunta 'in voce' formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Comissió memòria històrica de l'Ajuntament'.
Contestada
0039 - Pregunta 'in voce' formulada per la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatiu a "No arribada del material necessari per al personal de la banda de música'.
Contestada