S'està cercant, espereu....

2022-09-26 - València

Vés enrere 2022-09-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
26-09-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa emetre dictamen favorable de la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció "La Cinquena de La nostra Senyora de les Mercès" (Casino de l'Americà).
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
0003 - Proposa emetre dictamen favorable de la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció "BRL Forn de Cal pròxim a la Creu Coberta".
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció "Russafa Sud-Gran Via" per al canvi d'ús GIS-5 en c/ Salamanca, 22.
Expediente: E-03001-2021-000432-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU per a canvi de qualificació d'ús específic del Sistema Local d'Espais Lliures (EL) a Sistema Local de Serveis Públics (SP) en carrer Alboraia, 6.
Expediente: E-03001-2022-000144-00 - Aprovat
0006 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 4 de maig de 2022, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos 'Benimàmet, Fira València i Jardí de les Cuevas Carolines'.
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament d'un pla d'acció transitori en els blocs portuaris que incloga mesures de seguretat, reallotjament i adquisició a propietaris particulars interessats.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Mundina, sobre millora de la infraestructura ciclista de l'av. Constitució, l'av. Regne de València i del carrer Russafa.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Senyors Giner Grima i Estellés, sobre modificacions urbanístiques en les naus del carrer Guala.
Expediente: O-89CIU-2022-000242-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre estudi sobre la insuficiència de seients en les parades de la xarxa d'autobusos, particularment en zones amb especial ús del transport públic per part de persones majors.
Expediente: O-89CIU-2022-000242-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0011 - Sr. Mundina, sobre Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
0012 - Sr. Mundina, sobre revisió excepcional de preus de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
0013 - Sr. Mundina, sobre implantació de la zona verda en el barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre l'edifici del cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2022-000227-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre projectes del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000227-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre l'acord amb el València C.F.
Expediente: O-89CIU-2022-000227-00 - Contestada
0017 - Sr. Giner Corell, sobre mobilització de sòl municipal per a la construcció d'habitatges socials o per a la seua alienació.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre nombre d'alternatives residencials municipals facilitades en cadascun dels huit primers mesos del 2022 per a evitar desnonaments a persones en situació d'impagament de lloguer o hipoteca.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre projecte dels blocs portuaris amb fons europeus.
Expediente: O-89POP-2022-000093-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0020 - Resposta del Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, a la moció presentada en la sessió de 27 de juny de 2022 pel Sr. Estellés del Grup Municipal Ciutadans, sobre renovació de voreres i calçades en el polígon Vara de Quart.
Expediente: O-56192-2022-000006-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES.