S'està cercant, espereu....

2022-10-19 - València

Vés enrere 2022-10-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
19-10-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE OCTUBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de les actes corresponents a la sessió ordinària de 21 de setembre i a la sessió extraordinària de 26 de setembre, totes dues de l'any 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SECRETARIA.-
0002 - Proposa aprovar el canvi de data de les sessions de novembre i desembre de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu per modificació del règim de sessions del Ple en virtut de l'acord plenari de 29 de setembre de 2022.
Expediente: E-56195-2022-000012-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'garantir la seguretat procedimental en els processos de contractació".
Expediente: O-89VOX-2022-000053-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Determinar la prestació directa de la atenció a l'infància i adolescència, en base als recursos humans actuals".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Subrogació del personal que presta el servei del programa d'intervenció familiar.
Expediente: O-89CIU-2022-000259-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA de 14 a 16 hores".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sistemes de calefacció en edificis municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000251-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'licitacions desertes".
Expediente: O-89CIU-2022-000251-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'retards pendents en les nòmines del personal municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000251-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'lluminàries via pública".
Expediente: O-89VOX-2022-000053-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'vacants policia i bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000053-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'operatius extraordinaris policias i bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000053-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'necessitats de places, incardinacions, adscripcions o transformacions de llocs, sol.licitades pels diferents servicis municipals al servici de personal des del 1 de desembre de 2021 fins al 6 d'octubre de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'complement de la carrera Professional exercici pressupostari 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'baixes definitives i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'ajuntament".
Expediente: O-89POP-2022-000096-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-