S'està cercant, espereu....

2022-10-20 - València

Vés enrere 2022-10-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
20-10-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB, EMER. CLI DE 20-10-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de setembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETÀRIA D'ÀREA II. Fixar el calendari de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica dels mesos de novembre i desembre de 2022 per la modificació del règim de sessions del Ple.
Expediente: O-56194-2022-000001-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'escocells i abocadors a Castellar-Oliveral".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Aprovat
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'execució d'obres en séquia Ribás i neteja séquies".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda i neteja als carrers de Benicalap".
Expediente: O-89CIU-2022-000256-00 - Aprovat
0007 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Ampliació del Cementeri de Campanar i altres construccions en campsants".
Expediente: O-89CIU-2022-000262-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes del Temporal Glòria".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Qualitat acústica en el barri de Russafa".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Recollida de la palla de l'arròs en L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Campanya "Una València mes Verda II"".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pont de les Flors".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000098-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a les "Despeses veterinàries de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000249-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Recollida de Paper-Cartó en establiments comercials".
Expediente: O-89CIU-2022-000249-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Licitació del contracte de servici de neteja de l'espai públic, recollida i transport de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2022-000249-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES