S'està cercant, espereu....

2022-10-20 - València

Vés enrere 2022-10-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
20-10-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 20-10-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de setembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Fixar el calendari de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports dels mesos de novembre i desembre de 2022 per la modificació del règim de sessions del Ple en virtut de l'acord plenari de 29 de setembre de 2022.
Expediente: O-56196-2022-000002-00 - Aprovat
0003 - SERVICI JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposta nomenar el nou jardí situat en l'antic solar de Jesuïtes, amb el nom de 'Jardí de Trini Simó'.
Expediente: E-04001-2021-000036-00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió del Conservatori Municipal de Música José Iturbi a la Societat per a l'Educació Musical de l'Estat Espanyol.
Expediente: E-02101-2022-000597-00 - Aprovat
MOCIONS
0005 - MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre inspecció dels Béns de Rellevància Local (BRL) i Béns d'Interés Local (BIC) de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000260-00 - Rebutjat
0006 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Intensificar els treballs de manteniment de les instal·lacions de les piscines d'Aiora i Abastos, complint amb les necessitats de seguretat i higiene dels usuaris".
Expediente: O-89VOX-2022-000055-00 - Rebutjat
0007 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Deficiències i necessitats del Centre de Majors de Russafa".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima, María Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Subrogació del personal que presta el servici del programa d'intervenció familiar".
Expediente: O-89CIU-2022-000260-00 - Retirat
0009 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Fons Patrimonial de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la situació de conserges en els diferents centres educatius".
Expediente: O-89CIU-2022-000253-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la celebració de l'any Sorolla a València".
Expediente: O-89CIU-2022-000253-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el pagament del bo menjador escolar de la convocatòria 21-22".
Expediente: O-89CIU-2022-000253-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Atención a las personas sin techo".
Expediente: O-89VOX-2022-000055-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "PEI's d'emergència".
Expediente: O-89VOX-2022-000055-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Nivell de compliment de la llei 3/2019 de 18 de febrer en CMSS".
Expediente: O-89VOX-2022-000055-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes material escolar".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Vacants col.legis municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Restes arqueològiques de la Plaça de la Reina".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sanitat".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Discapacitat".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Envelliment actiu".
Expediente: O-89POP-2022-000097-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0022 - Pregunta punt 11 formulada per Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre la celebració de l'any Sorolla a València".
Contestada