S'està cercant, espereu....

2022-10-20 - València

Vés enrere 2022-10-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
20-10-2022
Hora:
13:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 22 de setembre.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA. Proposa modificar la composició de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: O-05656-2022-000002-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA. Fixar les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació corresponent als mesos de novembre i desembre de 2022.
Expediente: O-05656-2022-000003-00 - Aprovat
0004 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 d'agost al 15 de setembre de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000965-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0005 - PRECS I PREGUNTES. Pregunta "in voce" de la Sra. María José Ferrer regidora del Grup Popular relativa a dates d'informe.
Quedar assabentat