S'està cercant, espereu....

2022-10-20 - València

Vés enrere 2022-10-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)

Data:
20-10-2022
Hora:
12:30
Òrgan:
C4193
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 20 DE OCTUBRE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 22 de setembre del 2022.
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Fixar el calendari dels mesos de novembre i desembre de la Comissió de Participació per la modificació del règim de sessions del Ple.
Expediente: O-56193-2022-000003-00 -
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Pressupostos Participatius Infantils"
Expediente: O-89CIU-2022-000254-00 -
0004 - Moció que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Aprovació ofertes públiques d'ocupació"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0005 - Moció que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Impulsar un equip de bombers especialitzat en antisuïcidis"
Expediente: O-89VOX-2022-000054-00 -
PREGUNTES
0006 - Pregunta que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Campanyes informatives per a la participació de les persones majors"
Expediente: O-89CIU-2022-000248-00 -
0007 - Pregunta que presenta el Sr. Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Juntes Municipals que gestionen l'empadronament"
Expediente: O-89CIU-2022-000248-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester *Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Denúncies per estacionament"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Agents X4"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Sr. *Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Empadronament"
Expediente: O-89CIU-2022-000248-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Proposta de multa bicicletes"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0012 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Procés participatiu relatiu al 'Monòlit' de la Plaça de l'Ajuntament"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0013 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Informació mesures compliment resolucions estimatòries del Consell de Transparència"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0014 - Pregunta que presenta la Sra. Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Ampliació del servei del Padró a Juntes de Districte, especialment les que es troben a més distància dels actuals punts d'atenció presencial"
Expediente: O-89POP-2022-000099-00 -
0015 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Nombre d'efectius de policia local adscrits a cadascuna de les unitats de districte i UCOs"
Expediente: O-89VOX-2022-000054-00 -
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Nombre d'efectius del departament de bombers assignats a cadascuna dels parcs municipals de bombers"
Expediente: O-89VOX-2022-000054-00 -
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Distribució i nombre de policies de proximitat en les unitats I, II, III, IV, V, VI i VII"
Expediente: O-89VOX-2022-000054-00 -
PRECS I PREGUNTES