S'està cercant, espereu....

2022-10-24 - València

Vés enrere 2022-10-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
24-10-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 24 DE OCTUBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 de setembre de 2022
Aprovat
0002 - Proposa aprovar les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat corresponent als meses de novembre i desembre de 2022.
Expediente: E-00406-2022-000016-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU "Reordenació de diferents espais i zones esportives de la ciutat de València: instal·lacions esportives de Tarongers, el poliesportiu d'Orriols, el poliesportiu de Marxalenes i la piscina d'Ayora".
Expediente: E-03001-2022-000239-00 - Aprovat
0004 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 22 de juny de 2022, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PEP-EBIC 8-Museu de Belles Arts Sant Pius V-Palau de Justícia-Església i Convent de Sant Domènech-Monestir del Temple-Exconvent del Carme i Església de la Santa Creu-Torres de Serrans i Palau dels Comtes de Cervelló.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Quedar assabentat
0005 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior PN1 de Massarrojos per al canvi de qualificació detallada i adequació del límit de terme municipal amb Moncada en l'àmbit situat en la c/ Extremadura, s/n.
Expediente: E-03001-2021-000443-00 - Aprovat
0006 - Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0007 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual d'ordenació detallada del PGOU de reordenació de volums edificables en la c/ Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual en l'àmbit del Pla de Reforma Interior PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sr. Montáñez Valenzuela, sobre estacionament en Russafa.
Expediente: O-89VOX-2022-000056-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Giner Corell, sobre mobilització de sòl municipal per a la construcció d'habitatges en règim de lloguer social i assequible.
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de bancs en el barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2022-000265-00 - Contestada
0012 - Sr. Montáñez, sobre mesures de protecció al Mercat Central.
Expediente: O-89VOX-2022-000056-00 - Contestada
0013 - Sr. Mundina, sobre marquesines EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació dels destinataris de la zones d'aparcament de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2022-000265-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0015 - Sr. Estellés Escorihuela, sobre la situació de l'assegurança i registre de VMP i bicicletes.
Expediente: O-89CIU-2022-000257-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés Escorihuela, sobre situació del Pla Estratègic de la Marina i l'Hotel.
Expediente: O-89CIU-2022-000257-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés Escorihuela, sobre la revisió estructural i detallada del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000257-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions de lloguers socials del EVHA a proposta de l'Ajuntament l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta de vivendes de renda lliure.
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres de nova planta de vivendes de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
0021 - Sr. Mundina Gómez, sobre Zones de Baixes Emissions (ZBE).
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
0022 - Sr. Mundina Gómez, sobre nova zona d'estacionament regulat en el barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
0023 - Sr. Mundina Gómez, sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP).
Expediente: O-89POP-2022-000100-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0024 - Resposta del Servici de Patrimoni a la moció presentada pel Sr. Estellés, sobre expropiació de la zona central del carrer Fra Juníper Serra. Sessió 22 de març de 2021.
Expediente: O-56192-2022-000007-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.