S'està cercant, espereu....

2022-11-09 - València

Vés enrere 2022-11-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
09-11-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 19 d'octubre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposta del Capítol I del Pressupost de l'exercici 2023.
Expediente: E-01101-2022-004015-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "redacció d'un estudi de les patologies del Complex de l'Antic Mercat de Abastos".
Expediente: O-89CIU-2022-000280-00 - Aprovat amb esmenes
0004 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "pagament dels operatius extraordinaris de policies i bombers abans dels dos mesos següents a la seua realització".
Expediente: O-89VOX-2022-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'ampliació dels espais destinats al Servei d'Arqueologia Municipal en els magatzems de l'Ajuntament de València en Vara de Quart".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'encarregar un estudi tècnic de l'estat i obres d'execució necessàries a desenvolupar en cadascun dels CMAPM de la ciutat".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0007 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA de 14 a 16 h. y de 20 a 21 h.".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'complement de Productivitat exercici pressupostari 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'primas d'indemnització jubilació anticipada i subvencions d'acció social exercici pressupostari 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'servicis de l'actual organigrama municipal que no tenen inclòs cap lloc susceptible de teletreball".
Expediente: O-89POP-2022-000103-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'jubilacions i passe a segona activitat policia local any 2023".
Expediente: O-89VOX-2022-000059-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'jubilacions i passe a segona activitat departament de bombers any 2023".
Expediente: O-89VOX-2022-000059-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'reclamacions de responsabilitat patrimonial"
Expediente: O-89VOX-2022-000059-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'mesures per a evitar que les licitacions queden desertes".
Expediente: O-89CIU-2022-000270-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-