S'està cercant, espereu....

2022-11-10 - València

Vés enrere 2022-11-10

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
10-11-2022
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 10-11-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 d'octubre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències, corresponents al pla EDIFICANT, per a l'actuació nova construcció de l'I.E.S. Peset Aleixandre, núm 41 (Patraix).
Expediente: E-02101-2019-000393-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació a l'esplanada de la porta principal de l'edifici de la Ciutat de la Justícia, actualment av. del professor López Piñero núm. 14 i designar-la com plaça del Torn d'Ofici.
Expediente: E-02000-2022-000167-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposta d'aprovació de festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2023.
Expediente: E-01904-2022-000379-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Sala Club de tir amb arc en Poliesportiu Natzaret".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Retirat
0006 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre mesures per a augmentar l'assistència a les sales de cinema de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000285-00 - Rebutjat
0007 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Incrementar els programes preventius enfront del consum d'alcohol a menors d'edat".
Expediente: O-89VOX-2022-000061-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Difusió de les biblioteques històriques de la ciutat de València".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Esports (Piscines Abastos i Ayora)".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sobre llista d'espera en cadascun dels centres de dia municipals per a persones majors".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sobre projectes de rehabilitació, millora o adequació de centres municipals de majors".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra.María Amparo Picó Peris i la Sra. María Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Plans per a l'emancipació juvenil".
Expediente: O-89CIU-2022-000272-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre material escolar 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000273-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives "Sobre l'exposició a Rafael Contreras Juesas".
Expediente: O-89CIU-2022-000268-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Rehabilitació de l'antiga muralla islàmica".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Escoles Infantils".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "10ª Edició de la 'Plaça del LLibre'".
Expediente: O-89POP-2022-000104-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Requeriments d'esmena de danys, reparació i inversió a les concessions de complexos esportius municipals l'any 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000061-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Requeriments d'esmena de danys piscines de Abastos i Aiora".
Expediente: O-89VOX-2022-000061-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds de teleassistència".
Expediente: O-89VOX-2022-000061-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0021 - Pregunta "in voce" formulada per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Informació de situació de les obres de la muralla islàmica ".
Contestada