S'està cercant, espereu....

2022-11-14 - València

Vés enrere 2022-11-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
14-11-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 d'octubre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública el document de "Correcció d'Errors del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València de les fitxes referides als coberts 2, 4 i 5 de la Marina de València".
Expediente: E-03001-2022-000328-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana, per a la incorporació de la fitxa de protecció "BRL Forn de Calç pròxim a la Creu Coberta".
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Aprovat
0004 - Proposa emetre dictamen favorable al document de modificació puntual de caràcter estructural del P.G.O.U. dels habitatges del barri obrer "Ramón de Castro" i sol.licitar informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2016-000138-00 - Aprovat
0005 - Proposa emetre dictamen favorable al document de modificació del catàleg estructural de béns i espais protegits mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció "BRL panells ceràmics amb motius florals al carrer Russafa 53" i sol.licitar informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2019-000198-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Giner Corell, sobre establir i aprovar un pla d'urbanització dels carrers Doctor Peset Cervera, Doctor Monserrat, Botànic, Lepanto i Juan de Mena del Barri del Botànic, al objecte de millorar les voreres i la seua accessibilitat.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Estellés, sobre la construcció de la nova subestació elèctrica del Nou Llit i tancament i desmantellament de la de Patraix.
Expediente: E-89CIU-2022-000018-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre aparcaments en altura en el barri del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-89CIU-2022-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0009 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estan pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb càrrec al pressupost vigent en el servici d'habitatge.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
0010 - Sr. Giner Corell, sobre procés de reconversió de l'actual Polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
0011 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització carrer Pelayo.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre situació dels plecs de la contracta de ponts, pontons i passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2022-000278-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre expropiacions pagades al llarg de 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000278-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre informe per a protegir les antigues naus del carrer Guala.
Expediente: O-89CIU-2022-000278-00 - Contestada
0015 - Sr. Mundina, sobre propostes de sanció iniciades per estacionament indegut en les zones ORA existents en Russafa, Ciutat Vella i en la resta de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre autorització del domini públic del servici de motosharing.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina, sobre soterrament ronda nord en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000107-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0018 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Giner Corell pregunta si el poden informar de per què no ha arribat encara al seu poder la documentació de la sessió del Consell d'Administració de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. convocat per a demà, dia 15 de novembre.
Contestada
0019 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés prega que es revise el so de l'avís de la parada en els autobusos de l'EMT, perquè s'ha comprovat en diverses línies que és defectuós i això perjudica molt especialment als invidents.
Quedar assabentat
0020 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés indica que la falla Pintor Segrelles ha rebut un informe del Servici de Mobilitat Sostenible requerint-li perquè reubique les jardineres i trasllade els aparcabicis que estan col·locat en el lloc on es planta la falla, i pregunta si és habitual que es facen requeriments d'aquest tipus.
Contestada
0021 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta en quina situació es troba l'adequació de la Torre Miramar i si ja s'ha fet l'esmena de deficiències per part del Ministeri de Foment.
Contestada
0022 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Mundina prega que s'atenga la petició que fan els comerciants de la zona compresa entre la Plaça Sant Agustí i la Plaça d'Espanya, que van demanar mantindre una reunió tècnica que no es va poder celebrar i sol·liciten que la nova marquesina de l'EMT que es col·loque en aquest punt no siga més gran que l'antiga, perquè és una zona de pas de molta gent.
Quedar assabentat