S'està cercant, espereu....

2022-11-15 - València

Vés enrere 2022-11-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
15-11-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 15-11-2022

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 d'octubre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0003 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i poda en Patraix".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Rebutjat
0004 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Carrer Pedro Juan Nuñez".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Tramitació del nou plec per a la contracta de neteja i recollida de residus urbans".
Expediente: O-89CIU-2020-000080-00 - Contestada
0006 - Moció que presentan la Sra. Rocío Gil Uncio y el Sr. Fernando Giner Grima, relativa a la "Tala d'arbres i palmeres als carrers del complex d'edificis de Grups Verge del Carmen del Barri Beteró".
Expediente: E-89CIU-2022-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Qualitat Acústica".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Regeneració dels terrenys de l'antic poliesportiu del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Contracte de dragatge de L'Albufera".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Benestar Animal".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou projecte de remodelació planta de l'EDAR de Pinedo".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Plagues en l'arbratge de la ciutat".
Expediente: O-89POP-2022-000105-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Dispositiu de neteja i recollida de residus durant la campanya de Nadal i Black Friday".
Expediente: O-89CIU-2022-000271-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Cessions d'ús dels parcs i jardins de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000271-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativas als "Escocells".
Expediente: O-89CIU-2022-000271-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0016 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Retirada de sacs en la part posterior de l'Hospital de la Nova Fe".
Contestada