S'està cercant, espereu....

2022-12-14 - València

Vés enrere 2022-12-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
14-12-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 9 de novembre de 2022.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "disposar íntegrament de tot l'assignat en vacants en el capítol I 2023, amb caràcter finalista, únic i sense cap reducció, per a noves incorporacions a la plantilla municipal".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "substituir l'equip d'aire condicionat i elevador de minusvàlids en el museu de la Setmana Santa Marinera".
Expediente: O-89VOX-2022-000066-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0004 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'oferta d'ocupació pública 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000297-00 - Contestada
0005 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'grau de compliment conveni de permuta".
Expediente: O-89CIU-2022-000297-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita pels senyors Narciso Estellés Escorihuela i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjaments d'immobles ocupats de titularitat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000297-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'instàncies presentades convocatòria 77 places d'agent policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000066-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'previsió de realització d'exercicis i futura presa de possessió de la convocatòria 66 places de bomber".
Expediente: O-89VOX-2022-000066-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'vacants policia local capítol personal 2023".
Expediente: O-89VOX-2022-000066-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions VTC".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que compleixen un nou trienni l'any 2023, previsió de despesa total a aquests efectes i assignació pressupostària del capítol I 2023".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'abonament de les ajudes econòmiques per a l'assistència a cursos d'estiu de fills d'empleats municipals en els anys 2020, 2021 i 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'processos selectius d'accés a la funció pública que s'iniciaran i conclouran l'any 2023".
Expediente: O-89POP-2022-000121-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-