S'està cercant, espereu....

2022-12-15 - València

Vés enrere 2022-12-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
15-12-2022
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 15-12-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 15 de novembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposar autoritzar, per raons d'interés i/o utilitat pública, per a l'execució de les obres que afecten l'arbratge singular i monumental en l'àmbit del Jardí del Parterre (Plaza Alfons el Magnànim).
Expediente: E-02701-2021-000391-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar a NEDGIA CEGAS SA, la mínima afecció al sistema radicular de l'exemplar de ficus macrophylla, situat en carrer Comte de Trenor enfront de les Torres de Serrans.
Expediente: E-04001-2022-001016-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Eucalyptus Camaldulensis monumental, amb número d'inventari 58770/4, de propietat municipal, situat al carrer Pintor López enfront del número 7.
Expediente: E-04001-2022-001174-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (desembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'escocells i reposició d'arbratge en Benicalap".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'escocells i reposició d'arbratge en Avda. Cardenal Benlloch".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten conjuntament la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Eficiència energètica ONG's i associacions del tercer sector d'acció social".
Expediente: O-89CIU-2022-000304-00 - Aprovat
0009 - Moció que presenten conjuntament la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Poda de l'arbratge del carrer Folch de Cardona en Patraix".
Expediente: O-89CIU-2022-000290-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Millora de l'accessibilitat dels itineraris de la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Actuacions enfront del problema de l'erosió de les platges del sud".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Informació de contractes del Servici de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa als "Depòsits de tempestes".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte de remodelació integral de la Torre de Miramar".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Jardí en l'Avinguda Joan XXIII".
Expediente: O-89POP-2022-000123-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nou refugi municipal d'animals".
Expediente: E-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenten conjuntament la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Arbres caiguts i abatuts a la ciutat de València".
Expediente: E-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presentan conjuntament la Sra. Rocío Gil Uncio i el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Sonòmetres instal·lats a la ciutat de València".
Expediente: E-89CIU-2022-000019-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0019 - Prec formulat "in voce" pel Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, sobre "L'informe de les Meses de Treball ZAS".
Quedar assabentat
0020 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Poda d'arbres en l'Av. Fernando el Catòlic amb Passeig de la Petxina'.
Contestada
0021 - Pregunta fomulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre el "Retard de les noves condicions laborals de les noves contractes".
Contestada