S'està cercant, espereu....

2022-12-15 - València

Vés enrere 2022-12-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
15-12-2022
Hora:
13:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 15-12-2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 10 de novembre de 2022.
Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió extraordinària de data 22 de novembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa la rectificació d'error material produït en l'article 1 de l'Ordenança Reguladora del Servei '*Menjar a *Domicili' de l'Ajuntament de València, publicada en el BOP en data 1 de febrer de 2021.
Expediente: E-02229-2019-000259-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Permanència de la imatge de la Verge dels Desemparats a la Casa Consistorial".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Retirat
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre signatura de conveni per a formació a Comissions Falleres".
Expediente: O-89CIU-2022-000306-00 - Retirat
0006 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima, la Sra. María del Rocío Gil Uncio, la Sra. María Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre Agressions Sexuals Masclistes Grupals 'manadas''.
Expediente: O-89CIU-2022-000306-00 - Retirat
0007 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Impulsar un protocol de gestió i un ban anual especifique de la nostra Setmana Santa Marinera".
Expediente: O-89VOX-2022-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Suport a la Banda Municipal de València en el seu 120 aniversari".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra. María del Rocío Gil Uncio i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Nou Espai Dones i Igualtat".
Expediente: O-89CIU-2022-000293-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Reclamació en el procés d'elecció de la Fallera Major Infantil".
Expediente: O-89CIU-2022-000295-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les partides pressupostàries a les activitats per a persones majors".
Expediente: O-89CIU-2022-000295-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Llistes d'espera en l'activitat de gimnàstica en centres de majors".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sobre situació del pagament de les PEI de Servicis Socials".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Sobre informació de les noves incorporacions de professionals de Servicis Socials".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Entitats convingudes per al servei d'albergs a persones sense sostre".
Expediente: O-89VOX-2022-000068-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sobre menors d'edat atesos a través de l'equip de mesures durant 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000068-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes Generalitat per a protecció i recuperació del patrimoni cultural".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Devolució d'ajudes autonòmiques per a activitats de suport educatiu i extraescolars".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Remodelació dels depòsits municipals d'En Corts i Borbotó".
Expediente: O-89POP-2022-000122-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0020 - Pregunta 'in voce' formulada per la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Cobertura lloc de treball director/a Banda Municipal'.
Contestada
0021 - Pregunta 'in voce' formulada pel Sr. Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre monument o mural per als immigrants subsaharians morts'.
Contestada