S'està cercant, espereu....

2022-12-19 - València

Vés enrere 2022-12-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
19-12-2022
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 14 de novembre de 2022.
Aprovat
0002 - Dona compte del dictàmens emesos per la Comissió d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 25 de novembre de 2022.
Expediente: E-05692-2022-000007-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0003 - Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI "Moreres II NPR-5".
Expediente: E-03003-2022-000019-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - Proposa sotmetre a informació publica la Modificació Puntual del PGOU per al canvi d'us de la parcel·la dotacional GIS-5 situada en la avinguda del Port núm, 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0005 - Proposa emetre dictamen favorable a les esmenes elaborades pel Servei de Planejament al document del Pla Especial de l'Àrea Funcional núm. 10 "Natzaret-Cocoteros-Moreres".
Expediente: E-03001-2019-000063-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0006 - Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Autoritat de Transport Metropolità de València i l'Ajuntament de València per a la prestació del servei de transport interurbà de viatgers.
Expediente: E-01801-2022-011848-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Sr. Estellés, sobre l'habilitació d'un pas inferior en el talús del barri de Sant Isidre i l'expropiació de terrenys.
Expediente: O-89CIU-2022-000303-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre la necessitat d'asfaltat de carrers en el barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2022-000303-00 - Contestada
0009 - Sr. Mundina, sobre conductors de l'EMT, SAU (Medio Propio).
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Aprovat
0010 - Sr. Giner Corell, sobre aconseguir un consens majoritari amb els veïns de l'àmbit de la superilla de la Petxina, abans de l'inici de les obres, a fi de reduir al màxim les conseqüències secundàries que suposaran la pèrdua de més de dues-centes cinquanta-sis places d'estacionament en superfície.
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0011 - Sr. Estellés, sobre mesures a adoptar després de tindre l'estudi per a soterrar la Ronda Nord en el tram de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2022-000303-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre la situació de la concessió de guals.
Expediente: O-89CIU-2022-000303-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre la situació dels diferents plans especials inclosos en el Pla Especial de Directrius.
Expediente: O-89CIU-2022-000303-00 - Contestada
0014 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització de l'entorn d'accés del barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
0015 - Sr. Giner Corell, sobre solicitudes de demandas de viviendas de alquiler social.
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
0016 - Sr. Giner Corell, sobre cost i objectius de la campanya publicitària prevista de lloguer d'habitatges buits.
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina Gómez, sobre autobusos elèctrics EMT, SAU (Medio Propio).
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
0018 - Sr. Mundina Gómez, sobre creació d'un accés nord a Mislata.
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
0019 - Sr. Mundina Gómez, sobre hores extraordinàries EMT, SAU (Medio Propio).
Expediente: O-89POP-2022-000125-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0020 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell prega que s'elimine la moció presentada pel Grup Popular en l'anterior sessió d'aquesta Comissió Informativa com a document d'incoació de l'expedient obert pel Servici de Mobilitat Sostenible per a la implantació de la zona verda d'ORA en el barri del Botànic.
Quedar assabentat
0021 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell exposa que, a diferència de la Delegació d'Habitatge, que contesta amb detall les preguntes que se li formulen i els permet així realitzar una correcta labor d'oposició, no ho fa igual la Delegació d'Urbanisme, que contesta sempre molt de forma molt genèrica i abstracta, per la qual cosa prega major detall en les seues respostes per a facilitar l'exercici de la seua labor d'oposició.
Quedar assabentat
0022 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta si ja es coneixen les conseqüències de l'incendi produït en el Pont de les Flors, i si mitjançant les cambres instal·lades podrà identificar-se als autors.
Contestada
0023 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega que s'estudien unes queixes que han rebut de filtracions d'aigua de pluja en les marquesines noves instal·lades per l'EMT.
Quedar assabentat